Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Finance Finland FFI > News > Palju õnne, Eesti! - Congratulations Estonia!

Palju õnne, Eesti! - Congratulations Estonia!

Soome finantssektor õnnitleb oma saja-aastast teekonda tähistavat Eestit! Nii Soomes kui ka Eestis teeb finantssektor tööd selle nimel, et mõlema riigi kodanikud oleksid oskuslikud rahakasutajad ja taipaksid end oma riskide vastu kindlustada.

The Finnish financial sector congratulates Estonia on its 100th anniversary! The Finnish and Estonian financial sectors work to give people more knowledge for managing their money and insuring their risks. This article is published in Estonian to celebrate the anniversary. English version is available below.

Majandusoskuste nimel tehtud tööl on seosed ka riikide iseseisvusega. Iseseisev riik peab olema majanduslikult iseseisev ja seda ka kodanike tasandil.

Nii Soomes kui ka Eestis edendavad finantshuvide kaitsjad koos riigivõimu ja kodanikuühiskonnaga majanduslikku kirjaoskust. Viimasel ajal majandusoskuste vallas tehtud töö kogemusi vahetati möödunud sügisel, kui Eesti finantssektori esindajad koos Eesti Finantsinspektsiooni esindajatega väisasid Soomet.

Finantskäitumise parandamine omab tähtsust ka mõlema riigi iseseisvuse seisukohast vaadatuna.

"90. aastate majandussurutis Soomes andis meile kibedaid kogemusi selle kohta, kuidas sügav majanduslangus pani äärepealt proovile isegi meie riigi enesemääramisõiguse. Soomes oli hirm sattuda Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) eestkoste alla," sõnab Finanssiala ry tegevdirektor Piia-Noora Kauppi.

Riiklik õpilaskonkurss juhib tähelepanu majandusküsimustele

Pärast langusaastaid hakati Soomes mõtisklema selle üle, kuidas oleks võimalik finantskriise ja isiklikke majanduskatastroofe vältida. Arutati seda, kuidas tulevased sugupõlved mõistaksid oma vanematest paremini rahaasjade korrashoiu tähtust, oskaksid hoolitseda oma majandusasjade eest ja osaleda ühise ja parema Soome ülesehitamisel. Tollal hakati korraldama näiteks ringkäike koolides.

Majanduslangusele järgnenud aegadel võetud majandusoskuste arendamise meetmetest on jäänud tänaseni elama gümnaasiumiõpilastele suunatud Majandusguru konkurss, milles tänavu osales umbes 1100 gümnasisti.

"Majandusguru konkursil on oma koht gümnaasiumiõpilste hulgas majandusküsimuste vastu huvi äratajana. Samuti on see suurepärane võimalus tuua teema avalikkuse ette," sõnab Piia-Noora Kauppi.

Majandusoskuste nimel tehtud töö tähtsusest on saadud samal moel aru ka oma juubelit tähistavas Eestis.

Majandusoskuste parandamiseks püütakse rääkida kaasa õpetajate ja võlanõustajate koolitamisel, õppeprogrammide väljatöötamisel ja tehakse tööd selle nimel, et teema jõuaks otsustajate teadvusse. Eestis on plaanitud ka majandusteema sissepõimimist teleriseriaalidesse.


Koostöö pärast okupatisooniaastaid

Koostööd Eestiga hakati tegema pärast nõukogude okupatsiooni lõppemist.

"Paarkümmend aastat tagasi, kui nõukogude okupatsioon oli lõppenud, oli Eestis kindlustus- ja pangandusoskuste alal palju parandada. Finanssiala ry eelkäijad Pangaliit (Pankkiyhdistys) ja Kindlustusseltside Keskliit (Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto) andsid mitmesugust abi oskuste ja turu arendamisel," räägib Finanssiala ry asetegevdirektor Esko Kivisaari.

Nii Kauppi kui ka Kivisaari õnnitlevad mõlemad saja-aastast Eesti Vabariiki ja rõhutavad riikidevahelise koostöö tähtsust.

"Väikeste riikide koostöö Euroopa Liidus on tähtis, et meie häält suurte hulgas kuuldavale tuua," tõdeb Kivisaari.

Congratulations Estonia! An independent country with financially independent citizens


The Finnish financial sector congratulates Estonia on its 100th anniversary! The Finnish and Estonian financial sectors work to give people more knowledge for managing their money and insuring their risks. The promotion of better financial skills also plays a role in the independence of both countries: an independent country has financially independent citizens.

In Finland and Estonia, the financial sectors collaborate with the government and civic society to promote financial literacy. The two countries exchanged their experiences of advancing people's financial awareness last autumn, when representatives of the Estonian financial sector and the Estonian Financial Supervision Authority visited Finland together.

Promoting financial literacy carries great significance: it has played a role in the countries' independence.

"In Finland, the 1990s depression showed us the hard way how a severe economic recession could test our autonomy. At the time, Finland was at risk of being placed under the International Monetary Fund's guardianship", explains Finance Finland's Managing Director Piia-Noora Kauppi.

National competition to draw attention to financial matters

After the recession, Finland had to find a way to avoid such national and personal financial crises in the future. The key was to teach future generations to handle their finances, help them understand the importance of managing personal finances better than their parents, and get them to participate in building a better Finland for all. To do this, Finland introduced school tours.

At the time, Finland also launched the Economic Guru competition for upper secondary school students. This post-depression measure continues to flourish even now: this year, the competition drew 1,100 participants.

"The Economic Guru competition has established its place in raising interest in financial matters among upper secondary school students. It is also a great way to gain publicity for the topic", says Kauppi.

A similar approach to the importance of financial skills has been taken in Estonia, which celebrates its 100th anniversary this year. Their projects include, for example, training teachers and debt counsellors, adding financial literacy to the national curriculum, increasing awareness among policymakers and financial service providers, and including more of the topic in television programmes.

Post-occupation collaboration

Finland and Estonia began to collaborate after the Soviet occupation.

 "When the Soviet occupation of Estonia ended a couple of decades ago, there was much room for improvement in the Estonian insurance and banking expertise. Finance Finland's predecessors, the Finnish Bankers' Association and the Federation of Finnish Insurance Companies, helped in many ways as Estonian know-how and markets developed", says Finance Finland's Deputy Managing Director Esko Kivisaari.

Both Kauppi and Kivisaari offer their warm congratulations on Estonia's 100th anniversary and highlight the importance of collaboration between our countries.

 "In the EU, small countries must work together to make our voice heard", concludes Kivisaari.