Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > EU-asiat > Pääomamarkkinaunioni

Pääomamarkkinaunioni

Eurooppalainen pääomamarkkinaunionihanke on komission laaja toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille paremmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi.

 

Pääomamarkkinaunioniin liittyvien komission toimien tavoitteena on turvata EU:n sisämarkkinoilla yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille monipuolisemmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Se koostuu useista hankkeista, joiden avulla pyritään luomaan nykyisten 28 EU-jäsenmaan alueelle hyvin säännellyt ja yhdentyneet pääomamarkkinat. Tähän alueeseen kuuluu myös Iso-Britannia.

FA tukee EU:n sisämarkkinoiden ja pääomamarkkinaunionin kehittämistä. Rahoitusmuotojen monipuolistaminen on myös Suomen markkinoiden etu. Unionia ei pidä luoda uudella yksityiskohtaisella EU-lainsäädännöllä vaan purkamalla tarpeettomat rajat ylittävää sijoitustoimintaa haittaavat esteet.

Komissio on antanut uusia esityksiä vielä kevään 2018 aikana. Näistä keskeisimmät liittyvät finanssipalveluiden tarjonnan lisäämiseen maiden rajojen yli, finanssialan vastuullisuuteen, pk-yritysten listautumisen helpottamiseen, katettuihin joukkolainoihin ja joukkorahoitustoimijoiden sääntelyyn.

Komission alkuperäinen tavoite saavuttaa yhtenäiset pääomamarkkinat vuoteen 2019 mennessä on kunnianhimoinen. Se ei tule toteutumaan täydessä laajuudessa. Monia hankkeita on kuitenkin saatu valmiiksi. EU-maiden pääomamarkkinoiden monipuolistaminen ja voimistaminen tulee säilymään komission tavoitteena myös seuraavien vuosien aikana. Iso-Britannian ero EU:sta tulee lisäämään tarvetta EU-maiden yhtenäisten pääomamarkkinoiden toiminnan turvaamiselle.

 Katso myös

 Hae aiheesta