Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

Vastuullinen finanssiala

EDISTÄMME KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Suomalainen finanssiala toimii vastuullisesti. Kuluttajien luottamus alaan onkin eurooppalaisittain korkealla tasolla. Finanssialan vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden sekä alan yhdessä luomien käytänteiden kuten hyvän arvopaperimarkkinatavan, pankkitavan ja vakuutustavan noudattamista. Lainsäädännön ohella finanssiala ottaa huomioon toimintaansa liittyvät sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

Finanssiala panostaa mm. vahingontorjuntaan, edistää vastuullista sijoittamista ja luotonantoa, sähköistä asiointia sekä alan henkilöstön hyvinvointia. Alan toimijat raportoivat aktiivisesti omista vastuullisuustoimistaan.

Suomalainen finanssiala tukee toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen. Ilmastonmuutoksella on vaikutusta myös rahoitusvakauteen. Finanssialalla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen sijoitustoiminnan kehittämisessä.

Nuorten talousosaamisen edistäminen on yksi alan tärkeitä vastuullisuusteemoja. Suomalaisilla tulee olla hyvät tiedot ja taidot oman talouden hallintaan sekä käsitys markkinoiden toimintaperiaatteista.

Finanssialan Keskusliitto on tehnyt kaksi kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, joiden tavoitteena on lisätä yhteiskunnan resurssitehokkuutta ja ienentää hiilijalanjälkeä. Kolmas on tekeillä.

 Katso myös

 Hae aiheesta