Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > FK vaatii tutkintojen rinnalle lyhyempiä koulutuksia

FK vaatii tutkintojen rinnalle lyhyempiä koulutuksia

​Finanssialan mielestä koulutusta tulee kehittää enemmän työelämän tarpeita vastaaviksi. Nykyisin ylivoimaisesti suurin osa koulutuksesta tähtää kokonaisiin tutkintoihin. Tulevaisuuden työ ja siellä tarvittava osaaminen muuttuu nopeasti, johon jäykät tutkintorakenteet eivät sovellu.

​Jo töissä oleva työntekijä kaipaa osaamisensa kartuttamiseen harvoin uutta kokonaista tutkintoa, mutta sen sijaan omaa osaamista voisi laajentaa pienemmillä kursseilla ja koulutuksilla. Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallosella on koulutustarpeesta valmis esimerkki:

 
”Vakuutusneuvojana useamman vuoden työskennellyt henkilö ei välttämättä tarvitse lisää vakuutusalan koulutusta, mutta sen sijaan yhtiön palveluiden laajetessa pankkipuolelle pankki- ja rahoitusalan koulutuskokonaisuuksista olisi merkittävää hyötyä. Silloin vaihtoehtona on monesti vain kokonainen rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto, joka kestäisi useamman vuoden, kun lyhyempikin riittäisi”, Kallonen kertoo.
 
Tarve koulutukselle on selvä. Elinkeinoelämän keskusliiton tekemästä Työ, verkot ja verkostot -nimisestä koulutus- ja henkilöstötiedustelusta käy ilmi, että juuri tutkintoon johtamaton koulutus on EK:n jäsenyrityksissä kaikkein suosituinta. Tämä on tietysti luonnollista, sillä jo työelämässä olevat pystyvät vain harvoin irtautumaan töistään kokonaisen tutkinnon suorittamista varten.

Pienimuotoisempaa koulutusta ei kannata järjestää

Nykyisin oppilaitokset saavat rahoituksensa lähinnä kokonaisista tutkinnoista ja niihin johtavan koulutuksen järjestämisestä. Tämänkaltainen rahoitusmalli ei kannusta järjestämään työelämässä tutkintojen ohella tarvittavia lyhyempiä koulutuksia. Lyhyemmät koulutuskokonaisuudet palvelisivat myös työpaikan ja alan vaihtajia, joilla on jo työelämästä hankittua osaamista.
 
”Tutkinnon ulkopuolisen koulutustarjonnan lisääminen toisi suomalaiseen koulutusjärjestelmään työelämän tarpeisiin vastaavaa joustavuutta”, Tarja Kallonen arvioi. ”Kokonaiset tutkinnot ovat raskaita ja hitaita, ja pahimmillaan voi käydä niinkin, että työelämän vaatimukset muuttuvat tutkinnon aikana. Lisäksi työssä hankittu osaaminen ja aikaisemmat opinnot tulisi pystyä lukemaan opiskelijalle hyödyksi nykyistä paremmin.”