Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Finanssialan Keskusliitto (FK) on ollut tukemassa Ilmatieteen laitoksen vetämää Rankkasateiden varoitusjärjestelmän kehittä

Finanssialan Keskusliitto (FK) on ollut tukemassa Ilmatieteen laitoksen vetämää Rankkasateiden varoitusjärjestelmän kehittä

​RAVAKEn tavoitteena on vähentää voimakkaista sateista aiheutuvia haittoja sademittausten tarkkuutta ja ennusteiden osuvuutta parantamalla.

Tarkoituksena on kehittää teknisiä kaukokartoitusmenetelmiä, joilla sademittausten tarkkuus ja ennusteiden osuvuus paranevat. Sateen voimakkuuksien todennäköisyydet on pystyttävä laskemaan aikavälille 30 min – 5 vrk kaukokartoituksen ja ilmakehämallien avulla kaikkialle Suomessa.

Havainnointi- ja varoitusjärjestelmän käynnistyminen vaatii valvotun 24/7-periaatteella toimivan tuotantoympäristön rakentamista. Tosiaikainen ennusteiden laskentajärjestelmä päivittäisi ennusteita 5 minuutin välein. Tähän kytkeytyisi internet- ja tekstiviestipohjainen interaktiivinen varoitusjärjestelmä. Jokainen asiakas voi määritellä oman sijaintinsa sekä sade- ja todennäköisyyskynnykset, joista yksilöity hälytys lähtee asiakkaalle.

Palvelun asiakkaina olisivat kaupungit, kiinteistöt, vesilaitokset, kansalaiset sekä sade- tai tulvaherkkä yritystoiminta.

Vakuutusala odottaa vahinkojen vähenevän

Erityisesti vakuutusalalla on suuret odotukset varoituspalveluiden kehittämisessä. Yritystoiminnassa koviin sateisiin varautuminen hyvissä ajoin varoituspalvelun avulla säästäisi irtainta vaihto- ja käyttöomaisuutta liike- ja varastotiloissa.

Myös kotitaloudet voisivat parhaimmillaan säästyä irtaimisto- ja rakennusvahingoilta. Erityisen tärkeää olisi voittaa aikaa pelastustoimelle vakuutuskohteissa, jonne päästäisiin nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

Vakuutusala näkee varoituspalveluiden kehittämisessä isoja käytännön haasteita. Miten hälytysjärjestelmä saadaan toimimaan siten, että oikeat menettelytavat ovat kaikkien tiedossa? Mikä on poikkeuksellista sadetta vai onko vahingon aiheuttajana kunnan alimitoitettu hulevesikapasiteetti? Miten tämä vaikuttaa toistuvien vahinkojen korvaamiseen eli jos uuden näkemyksen ja kokemusten valossa rakennuksia on rakennettu ”vääriin” paikkoihin?

Miltä vahingoilta esimerkiksi Porin rankkasadetulvassa (12.8.2007) olisi voitu välttyä nyt tavoiteltavalla varoitusjärjestelmällä? Porissa hulevesitulvan aiheuttanut rankkasade aiheutti vakuutusyhtiöille jopa 6 miljoonan euron korvausmenon.

RAVAKE-hankkeeseen ovat Ilmatieteen laitoksen ja FK:n lisäksi osallistuneet Helsingin yliopisto, Tekes, DNA, Vaisala, Ramboll Finland, Porin kaupunki, HSY Vesihuolto, Tampereen Vesi sekä Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto. Hankkeen seurantaosapuolina ovat olleet SM:n pelastusosasto, Suomen Palopäällystöliitto sekä Tekes-projektit SmartAlarm&GIFLOOD.

RAVAKEn selvitysvaiheen 1.9.2009-30.11.2012 budjetti oli kaikkiaan 650 000 euroa.