Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Lähes 400 miljoonaa euroa sijoitusrahastoihin elokuussa

Lähes 400 miljoonaa euroa sijoitusrahastoihin elokuussa

Kuva: Shutterstock.com

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuun aikana nettomääräisesti 394 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 114,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, yhteensä 204 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin kertyi 142 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 82 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 7 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 41 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

elokuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.8.2017

Osakerahastot82442 537
Yhdistelmärahastot2042 23321 449
Pitkän koron rahastot14265831 373
Lyhyen koron rahastot-411 29915 113
Vaihtoehtoiset rahastot73583 597
YHTEENSÄ3944 552114 069

 

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen uhittelu aiheutti elokuun aikana hermostuneisuutta markkinoilla, mutta kokonaisuutena pörssikurssien liikkeet jäivät maltillisiksi. Sijoittajien hermostuneisuutta kuvaavat volatiliteettimittarit kuitenkin nousivat ja dollari heikkeni entisestään suhteessa euroon. Poliittisesta epävarmuudesta huolimatta Yhdysvaltojen taloudella pyyhkii erittäin hyvin: talouskasvu on ripeää ja maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys.

Pitkät korot laskivat kautta linjan, mikä näkyi pitkän koron rahastojen arvonnousuna. Korkojen on odotettu nousevan talouskasvun vahvistumisen myötä ja Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin nostettua ohjauskorkoaan jo kolme kertaa tämän vuoden aikana. Inflaatio ei kuitenkaan ole kiihtynyt Yhdysvalloissa eikä Euroopassa odotetulla tavalla, mikä on hillinnyt korkojen nousua.

"Elämme tällä hetkellä Euroopassa vahvan talouskasvun aikaa, mutta samalla keskuspankin (EKP) rahapolitiikka on erittäin elvyttävää. Tämä johtuu siitä, että inflaation kasvuvauhti ei ole vielä riittävän ripeää. Niin ikään vaimea inflaatiovauhti Yhdysvalloissa saattaa lykätä Fedin tulevia koronnostoaikeita", arvioi Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 48 miljoonaa euroa. Sen sijaan Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 64 miljoonaa euroa. Suomi-rahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon 17,0 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

elokuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.8.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi-9-2255 45217,0 %
Pohjoismaat48-1754 51613,3 %
Eurooppa-646147 42213,3 %
Pohjois-Amerikka36-8795 0476,3 %
Japani17690010,3 %
Tyynenmeren alue4423318,0 %
Kehittyvät markkinat27-386 38813,4 %
Maailma4069811 1758,3 %
Toimialarahastot0-1091 3066,9 %
YHTEENSÄ82442 537 

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 142 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin euroalueen valtionlainoista ja korkeariskisistä yrityslainoista. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 6,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 4,6).

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2017Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.8.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR-50-3826 063-2,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR8338510 8281,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-47-1452 8786,9 %
Valtioriski maailma1-471710,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma182825 7040,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-6-912 4763,5 %
Kehittyvät markkinat1426563 2534,2 %
YHTEENSÄ14265831 373 

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli elokuun lopulla yhteensä 465 kpl.


Rahastoraportti, elokuu 2017

 

Markkinakatsaus, elokuu 2017