Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Miljoonalla suomalaisella rahastosijoituksia

Miljoonalla suomalaisella rahastosijoituksia

​Rahastosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan vuoden sisällä. Finanssialan Keskusliiton (FK) Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimuksen mukaan jo noin miljoona suomalaista omistaa rahastoja. Rahastosijoittajien osuus FK:n kyselyyn vastanneista on noussut 24 prosenttiin, mikä on viisi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa nettomääräisesti peräti 924 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 78 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 726 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 414 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista puolestaan lunastettiin nettomääräisesti 400 miljoonaa euroa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, huhtikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2014
Pääoma 30.4.2014
Osakerahastot
     414
         121
          28 739
Yhdistelmärahastot
     196
         843
          11 819
Pitkän koron rahastot
     726
      1 703
          24 485
Lyhyen koron rahastot
    -400
        -653
          11 477
Vaihtoehtoiset rahastot
      -12
           47
            1 511
Yhteensä
     924
      2 062
          78 030

 
Kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa pitkään jatkunut lunastusten virta kääntyi huhtikuussa positiiviseksi, kun niihin sijoitettiin nettomääräisesti 213 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kehittyvien markkinoiden rahastot sisältävät kuitenkin hyvin erilaisia maita, joiden kehitys on ollut erisuuntaista. Venäjälle ja Itä-Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista on lunastettu varoja, kun taas esimerkiksi Kiinan ja Latinalaisen Amerikan kohteet ovat houkutelleet uusia sijoituksia.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, huhtikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2014
Pääoma 30.4.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
-25
-315
4 481
22,7 %
Pohjoismaat
21
62
3 562
19,1 %
Eurooppa
22
-107
5 319
15,0 %
Pohjois-Amerikka
155
442
3 239
13,1 %
Japani
-1
31
487
-9,3 %
Tyynenmeren alue
2
-1
258
-6,4 %
Kehittyvät markkinat
213
-207
4 996
-7,9 %
Maailma
23
122
5 401
10,3 %
Toimialarahastot
4
94
997
10,8 %
Yhteensä
414
121
28 739
 

 

”Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosioon on vaikuttanut todennäköisesti muun muassa Kiinan hallituksen elvytyslupaukset pienyrityksille ja investointeihin, sekä jo suhteellisen mataliksi painuneet arvostustasot”, arvio analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista tuotti huhtikuussa parhaiten Suomeen sijoittava rahastoluokka 22,7 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,59). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.
 
Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät kehittyville maille sijoittavat rahastot, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 387 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkän koron rahastoissa on tapahtunut sama positiivinen käänne kuin kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 7,9 prosenttia ja Sharpen luku 3,4.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, huhtikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2014
Pääoma 30.4.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
26
98
5 211
2,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR
180
822
9 119
3,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
11
-69
2 337
7,9 %
Valtioriski maailma
2
-39
206
-9,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma
93
390
3 995
-0,7 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
28
81
1 504
3,5 %
Kehittyvät markkinat
387
420
2 112
-7,3 %
Yhteensä
726
1 703
24 485