Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusrahastoihin 300 miljoonaa uutta pääomaa marraskuussa

Sijoitusrahastoihin 300 miljoonaa uutta pääomaa marraskuussa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa uutta pääomaa nettomääräisesti 300 miljoonaa euroa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopussa jälleen uuteen ennätykseen, 74,6 miljardiin euroon. Kuluvan vuoden aikana sijoitusrahastoihin on sijoitettu nettomääräisesti yhteensä 4,3 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa keräsivät yhdistelmärahastot, joihin sijoitettiin 270 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät olivat 86 miljoonaa euroa. Osakerahastoista puolestaan lunastettiin nettomääräisesti 80 miljoonaa euroa, mikä johtuu kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen 194 miljoonan euron nettolunastuksista. Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot keräsivät molemmat noin 80 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, marraskuu 2013
Nettomerkinnät, tammi-marraskuu 2013
Pääoma 30.11.2013
Osakerahastot
     -80
     2 641
          28 235
Yhdistelmärahastot
    270
          12
          10 622
Pitkän koron rahastot
      86
        183   
          22 350
Lyhyen koron rahastot
      19
     1 268
          11 866
Vaihtoehtoiset rahastot
        5
        169
            1 527
Yhteensä
    300
     4 273
          74 600

 

Marraskuun alussa Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkonsa ennätyksellisen alhaalle, 0,25 prosenttiin. Korkotason odotetaan pysyvän matalana vielä pitkään. Korkosijoittajalle matalien korkojen ympäristö on haasteellinen ja tuottoja etsitäänkin korkeamman riskin yrityslainoista sekä osakkeista.

USA:ssa makrotalouden luvut olivat marraskuussa odotettua vahvempia, mikä on lisännyt odotuksia keskuspankin elvytyksen vähenemisestä ensi vuoden alkupuolella. Teollisuuden vahva luottamus ja parantuneet työllisyysluvut yllättivät positiivisesti. Sekä USA:n valtion lainojen pitkät korot että keskeiset osakekurssit nousivat marraskuussa.

Kehittyvät, vaihtotaseeltaan alijäämäiset maat, ovat olleet paineessa USA:n keskuspankin likviditeettiin vähentämispäätöksen lähestyessä. Osa kehittyvistä maista on nojannut rahoitustarpeissaan edulliseen ulkomaiseen pääomaan, jota on ollut runsaasti tarjolla länsimaisten keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan vuoksi.  Kiristyvät likviditeettinäkymät ovat kuitenkin heikentäneet kehittyvien alijäämämaiden valuuttoja suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja nostaneet niiden korkoja. Toisaalta heikompi valuutta tukee maiden vientiä ja sijoitusten arvostukset ovat aikaisempaa edullisemmalla tasolla. Markkinoiden hermostuneisuus näkyy kehittyviin maihin sijoittavissa osake- ja korkorahastoissa, joiden arvonkehitys, nettomerkinnät ja tuotot ovat kehittyneet heikosti.

Marraskuussa kehittyvien maiden osakekurssit kehittyivät heikosti, ja kyseisten rahastojen arvonmuutos oli 83 miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 194 miljoonaa euroa. Kehittyvien talouksien ongelmat näkyvät myös rahastojen tuottotasoissa, jotka ovat tänä vuonna jääneet selvästi jälkeen muista osakerahastoista.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, marraskuu 2013
Nettomerkinnät, tammi-marraskuu 2013
Pääoma 30.11.2013
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
      -61
       -274
  4 653
  30,3 %
Pohjoismaat
      -46
        413
  3 254
  24,1 %
Eurooppa
       83
        638
  5 231
  19,5 %
Pohjois-Amerikka
       78
        831
  2 733
  23,8 %
Japani
       11
        357
     500
  24,4 %
Tyynenmeren alue
        -2
          11
     269
  9,7 %
Kehittyvät markkinat
    -194
      -314
  5 607
  0,7 %
Maailma
       54
     1 276
  5 129
 19,9 %
Toimialarahastot
       -3
       -297
     858
 15,5 %
Yhteensä
     -80
     2 641
28 235
 

 

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna tuottavin osakerahastoluokka oli suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka 30,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,2).  Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista menestyi marraskuussa vahvimmin euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,6 prosenttia ja Sharpen luku 3,7. Monia eri toimialoja edustavat yritykset ovat hankkineet Euroopan velkakirjamarkkinoilta runsaasti uutta rahoitusta tuleviin tarpeisiinsa. Tämä on tarjonnut sijoittajille hyviä vaihtoehtoja muutoin matalien korkojen aikana.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, marraskuu 2013
Nettomerkinnät, tammi-marraskuu 2013
Pääoma 30.11.2013
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
133
972
5 171
 2,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR
  38
-70
7 911
 3,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
183
464
2 360
 9,6 %
Valtioriski maailma
-17
-97
251
 -8,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma
-15
-532
3 565
 0,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
-38
-18
1 357
 4,3 %
Kehittyvät markkinat
          -199
-536
1 735
-6,6 %
Yhteensä
86
183
22 332