Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusrahastoihin lähes 860 miljoonaa euroa uutta pääomaa helmikuussa

Sijoitusrahastoihin lähes 860 miljoonaa euroa uutta pääomaa helmikuussa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 859 miljoonaa euroa uutta pääomaa helmikuun aikana. Rahastojen arvo nousi yhteensä 1,4 miljardia euroa positiivisen markkinakehityksen seurauksena. Helmikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 76,8 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 539 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista pääomia lunastettiin nettomääräisesti 86 miljoonaa euroa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, helmikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2014
Pääoma 28.2.2014
Osakerahastot
       162
       235
         28 924
Yhdistelmärahastot
       236
       464
         11 370
Pitkän koron rahastot
       539
       405
         22 948
Lyhyen koron rahastot
        -86
      -245
         11 939
Vaihtoehtoiset rahastot
          8
         19
           1 597
Yhteensä
       859
       878
         76 778


Osakekurssit kääntyivät helmikuussa jälleen nousuun tammikuun notkahduksen jälkeen. Suotuisan markkinakehityksen vuoksi osakerahastojen arvo nousi 1,1 miljardilla eurolla ja osakerahastoihin sijoitettiin 162 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten uusia sijoituksia kertyi eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 127 miljoonaa euroa. Sen sijaan kehittyvien markkinoiden osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 53 miljoonaa euroa.

Helmikuussa saatiin positiivisia uutisia etenkin Yhdysvalloista, missä yritykset ovat julkistaneet odotettua parempia tuloksia. Alkuvuoden heikompien makrolukujen odotetaan jäävän väliaikaisiksi. Euroopassa talousluottamus nousi ja talouden elpymisen odotetaan jatkuvan.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, helmikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2014
Pääoma 28.2.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
        -14
         -24
4 745
22,4 %
Pohjoismaat
         -9
          10
3 464
17,1 %
Eurooppa
       127
        161
5 594
16,2 %
Pohjois-Amerikka
         42
        188
3 082
17,4 %
Japani
         13
          28
505
8,4 %
Tyynenmeren alue
          -3
          -2
257
-2,2 %
Kehittyvät markkinat
        -53
      -236
4 997
-9,8 %
Maailma
         37
         82
5 336
14,2 %
Toimialarahastot
         21
         28
946
14,5 %
Yhteensä
       162
       235
28 924
 

 

”Länsitalouksien elpyessä osakkeet nähdään tammikuun korjausliikkeestä huolimatta edelleen houkuttelevina sijoituskohteina. Keskuspankkien uskotaan tukevan kasvua tarvittaessa”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Vuoden aikajänteellä mitattuna parhaiten tuotti helmikuussa Suomeen sijoittava osakerahastoluokka. Sen vuosituotto oli 22,4 prosenttia. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,65). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 220 miljoonaa euroa. Myös rahastoluokan arvonmuutos oli 62 miljoonaa euroa positiivinen.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,8.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, helmikuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2014
Pääoma 28.2.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
     97
         1
     5 027
3,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR
   220
      307
8 514
3,6 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
    66
      -120
2 236
      9,1 %
Valtioriski maailma
    -5
        -17
  229
-9,3 %
Luokitellut yrityslainat maailma
   123
       209
3 848
 0,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
    16
        38
1 447
 4,4 %
Kehittyvät markkinat
   22
       -13
1 642
     -7,6 %
Yhteensä
  539
       405
22 943