Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 864 miljoonaa euroa

Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 864 miljoonaa euroa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti 864 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti rahastopääoman arvoa noin miljardilla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa jälleen uuteen ennätykseen, lähes 85 miljardiin euroon.
Eniten uutta pääomaa sijoitettiin elokuussa pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 492 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin onkin sijoitettu vuoden alusta lukien eniten uutta pääomaa, yhteensä 3,3 miljardia euroa. Lisäksi pitkän koron rahastojen yhteenlaskettu kumulatiivinen arvo on kasvanut vuoden alusta yli miljardi euroa, kun pitkät korot etenkin Euroopassa ovat laskeneet matalien inflaatiolukujen ja odotettujen EKP:n toimien vuoksi. Sijoittajat hakivat turvasatamaa pitkistä koroista myös Ukrainan kriisin vuoksi. Saksan valtion 10 vuoden lainan korko putosi elokuun lopussa ennätysmatalalle tasolle 0,88 prosenttiin.

milj. EUR
Nettomerkinnät, elokuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2014
Pääoma 31.8.2014
Osakerahastot
        -222
              979
    31 584
Yhdistelmärahastot
         166
           1 664
    13 128
Pitkän koron rahastot
         492
           3 286
    26 803
Lyhyen koron rahastot
         440
             -420
    11 724
Vaihtoehtoiset rahastot
         -12
              179
      1 714
Yhteensä
        864
           5 689
     84 952

Euroopan talous kärsi elokuussa geopoliittisten jännitteiden lisääntymisestä ja heikentyneistä makrotalouden luvuista. Etenkin Italiassa ja Ranskassa talouden kehitys osoittautui ennakoitua vaisummaksi. Ranskan hallitus erosi kuun lopulla talouspoliittisten erimielisyyksien vuoksi. Euroalueen inflaation voimakas hidastuminen on herättänyt huolta euroalueen ajautumisesta deflaatioon. Euroopan keskuspankin, EKP:n pääjohtaja Mario Draghi kertoi Yhdysvalloissa pitämässään puheessa käyttävänsä kaikki keinot deflaation välttämiseksi. Euro heikentyi suhteessa dollariin, kun odotukset EKP:n elvyttävistä toimista vahvistuivat.

Kehittyvien talouksien markkinoille sijoittavat osakerahastot keräsivät elokuussa 45 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin edelleen pääomia mutta Kaukoitään sijoittavat osakerahastot keräsivät uusia sijoituksia.

”Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot kiinnostavat jälleen sijoittajia. Pelot Yhdysvaltojen keskuspankin elvytyksen supistamisen vaikutuksista ovat vähentyneet, arvostustasot ovat houkuttelevat ja tuotot ovat parantuneet”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, elokuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2014
Pääoma 31.8.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
           -70
-382
4 405
18,3 %
Pohjoismaat
         -111
177
3 655
16,1 %
Eurooppa
         -188
-173
5 313
14,2 %
Pohjois-Amerikka
           -28
750
3 952
22,0 %
Japani
            48
86
601
9,2 %
Tyynenmeren alue
            10
11
217
14,3 %
Kehittyvät markkinat
            45
-1
6 076
19,6 %
Maailma
            54
434
6 280
19,2 %
Toimialarahastot
            17
78
1 085
23,1 %
Yhteensä
         -222
979
31 584
 

Osakerahastoluokissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat elokuussa 54 miljoonaa euroa. Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat osakerahastot sen sijaan menettivät pääomia. Vuoden aikajänteellä mitattuna osakerahastoista parhaiten tuottivat toimialarahastot 23,1 prosentin vuosituotolla. Toimialarahastoista parhaiten tuotti terveydenhoitoala, jossa vuosituotto oli keskimäärin 30,1 prosenttia. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla osakerahastoluokista parhaiten menestyi teollisuuteen ja infrastruktuuriin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 273 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten kehittyville markkinoille sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 10,2 prosenttia. Sharpen mittarilla vuoden aikajänteellä parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 6,6).

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, elokuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-elokuu 2014
Pääoma 31.8.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
           216
226
5 576
9,8 %
Luokitellut yrityslainat EUR
           273
1 308
9 850
6,9 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
          -136
-317
2 119
9,7 %
Valtioriski maailma
             -1
-46
207
5,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma
           139
1 163
4 821
5,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
           -50
167
1 620
8,6 %
Kehittyvät markkinat
            51
786
2 609
10,2 %
Yhteensä
          492
3 286
26 803