Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Kesäkuussa sijoitusrahastoihin uutta pääomaa lähes 750 miljoonaa euroa

Kesäkuussa sijoitusrahastoihin uutta pääomaa lähes 750 miljoonaa euroa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa nettomääräisesti 749 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivisen markkinakehityksen myötä rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa 82 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 286 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 238 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 220 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastot menettivät pääomia kun niistä lunastettiin nettomääräisesti 59 miljoonaa euroa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, kesäkuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2014
Pääoma 30.6.2014
Osakerahastot
       220
      1 011
       31 071
Yhdistelmärahastot
       238
      1 303
       12 548
Pitkän koron rahastot
       286
      2 483
       25 617
Lyhyen koron rahastot
       -59
     -1 063
       11 062
Vaihtoehtoiset rahastot
        64
         136
         1 687
Yhteensä
      749
      3 870
       81 985


Kesäkuun alussa EKP laski ohjauskorkonsa historiallisen matalalle tasolle 0,15 prosenttiin, minkä lisäksi talletuskorko laskettiin ensimmäistä kertaa negatiiviseksi -0,10 prosenttiin. Päätösten jälkeen lyhyet markkinakorot ovat laskeneet jo entisestään matalilta tasoiltaan.  Lyhyen koron rahastojen tuotot ovat jääneet viime kuukausina vaatimattomiksi ja rahastot ovat menettäneet pääomia yhtäjaksoisesti jo 6 kuukautta peräkkäin, yhteensä noin miljardi euroa.

Osakerahastot ja pitkän koron rahastot ovat sen sijaan menestyneet paremmin. Keskeiset osakeindeksit ylsivät kesäkuussa jälleen uusiin ennätyslukemiin Yhdysvalloissa. Pitkään jatkunut kurssinousu alkaa näkyä korkeahkoina arvostustasoina, mutta toisaalta makrotalouden parantuneet luvut, kuten vahva työllisyysdata, yhdessä elvyttävän rahapolitiikan kanssa tukevat edelleen riskipitoisempia sijoituksia. 

”EKP:n kesäkuussa tekemät päätökset otettiin positiivisesti vastaan markkinoilla: osakekurssit nousivat ja yrityslainojen luottoriskilisät kapenivat. Osa EKP:n toimista konkretisoituu kuitenkin vasta myöhemmin, kun ensimmäinen kohdennettu pitkäaikainen rahoitusoperaatio toteutetaan syyskuussa.  Päätökset kuitenkin lisäsivät odotuksia keveän rahapolitiikan jatkumisesta, mikä tukee osakesijoituksia”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, kesäkuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2014
Pääoma 30.6.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
       14
        -322
4 574
30,01 %
Pohjoismaat
       56
         284
3 860
26,55 %
Eurooppa
       47
         -11
5 551
20,57 %
Pohjois-Amerikka
       82
        754
3 752
17,71 %
Japani
        5
        26
530
3,95 %
Tyynenmeren alue
        2
         -3
193
7,25 %
Kehittyvät markkinat
      -58
       -72
5 681
7,44 %
Maailma
     107
       298
5 905
17,32 %
Toimialarahastot
     -35
         57
1 024
21,40 %
Yhteensä
      220
    1 011
31 071
 


Osakerahastoista kesäkuussa parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 30,0 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,3). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen ulkopuoliset luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 209 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista lunastettiin 101 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista kesäkuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 12,0 prosenttia ja Sharpen luku 8,2.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, kesäkuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2014
Pääoma 30.6.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
       -101 
           -9
5 210
7,57 %
Luokitellut yrityslainat EUR
          68
         913
9 323
6,36 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
          -9
        -165
2 272
12,01 %
Valtioriski maailma
           0
          -38
209
0,24 %
Luokitellut yrityslainat maailma
        209
          871
4 465
3,84 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
         67
          184
1 633
8,84 %
Kehittyvät markkinat
         51
          726
2 504
5,44 %
Yhteensä
       286
       2 483
25 617
 

 

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 30 miljardia euroa, eli 38 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 32 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 518 kpl.