Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusrahastoihin yli miljardi euroa toukokuussa

Sijoitusrahastoihin yli miljardi euroa toukokuussa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa nettomääräisesti reilu miljardi euroa uutta pääomaa. Positiivisen markkinakehityksen myötä rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 80,8 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 670 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 494 miljoonaa euroa kun taas lyhyen koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 351 miljoonaa euroa.

milj. EUR
Nettomerkinnät, toukokuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2014
Pääoma 31.5.2014
Osakerahastot
        670
        791
        30 560
Yhdistelmärahastot
        225
     1 068
        12 215
Pitkän koron rahastot
        494
     2 197
        25 224
Lyhyen koron rahastot
       -351
    -1 004
        11 115
Vaihtoehtoiset rahastot
          26
          73
          1 639
Yhteensä
     1 063
     3 125
        80 754

 
Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen nettomerkinnät olivat positiiviset jo toista kuukautta peräkkäin. Ne keräsivät uutta pääomaa yhteensä 193 miljoonaa euroa. Kehittyvillä markkinoilla onkin nähty käänne parempaan: valuutat ovat vahvistuneet, osakekurssit nousseet ja korkomarkkinat vakautuneet. Intiassa keskuspankin toimet ja maan uusi hallitus ovat molemmat osaltaan vakauttaneet taloutta. 

Yhdysvalloissa työllisyysluvut ovat parantuneet ja teollisuuden luottamus on vahvistunut. Euroopassa kasvu on vielä heikkoa ja inflaatio on painunut ennätysmatalalle tasolle. Toukokuussa ennakoitiinkin jo EKP:n toimia rahapolitiikan keventämiseksi.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, toukokuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2014
Pääoma 31.5.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
       -19
        -335
     4 604
     23,9 %
Pohjoismaat
       165
         228
     3 843
     20,4 %
Eurooppa
         49
          -58
     5 518
     15,4 %
Pohjois-Amerikka
       230
         672
     3 596
     12,6 %
Japani
       -10
           21
        501
      0,7 %
Tyynenmeren alue
        -4
           -5
        266
      1,6 %
Kehittyvät markkinat
      193
         -14
     5 541
     -2,4 %
Maailma
        69
         191
     5 655
    10,9 %
Toimialarahastot
        -2
           93
     1 036
    12,6 %
Yhteensä
      670
         791
   30 560
 

 

 ”Maailmantalouden elpymisestä kertovat luvut yhdessä keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan kanssa tukevat edelleen riskipitoisia sijoituksia kuten osakkeita. Kevään aikana pitkät korot ovat laskeneet, mikä on vähentänyt korkosijoitusten tulevaa tuottopotentiaalia”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista toukokuussa parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 23,9 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,72). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 272 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkien korkojen rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 255 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista toukokuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,8 prosenttia ja Sharpen luku 3,9.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, toukokuu 2014
Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2014
Pääoma 31.5.2014
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
           -6
           92
5 253
4,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR
           23
         845
9 229
4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
          -87
        -156
2 268
8,8 %
Valtioriski maailma
             1
          -38
210
-3,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma
         272
         662
4 274
0,8 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
           36
         117
1 554
5,1 %
Kehittyvät markkinat
         255
         675
2 438
-0,8 %
Yhteensä
         494
      2 197
25 224