Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusrahastojen vuosi 2013: Uusia sijoituksia 4,7 miljardia euroa

Sijoitusrahastojen vuosi 2013: Uusia sijoituksia 4,7 miljardia euroa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yhteensä 4,7 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi positiivisen markkinakehityksen siivittämänä 4,1 miljardilla eurolla. Vuoden 2013 lopussa rahastojen pääoma saavutti kaikkien aikojen ennätyksen: 75,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Rahastojen arvoja nosti viime vuonna erityisesti osakekurssien vahva nousu. Osakeindeksit kehittyivät suotuisasti etenkin länsimaissa, minkä vuoksi osakerahastojen arvo nousi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Ainoastaan kehittyviin maihin sijoittavien osakerahastojen arvonmuutos oli kokonaisuutena negatiivinen. 

Rahastojen yhteenlasketusta arvonnoususta peräti 80 prosenttia oli peräisin osakerahastoista. Loppu kertyi yhdistelmärahastoista, joiden sisältämien osakesijoitusten kehitys oli myös hyvää.

milj. EUR
Nettomerkinnät, joulukuu 2013
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013
Pääoma 31.12.2013
Osakerahastot
     131
     2 772
        28 441
Yhdistelmärahastot
     145
        158
        10 808
Pitkän koron rahastot
    -182
           1
        22 166
Lyhyen koron rahastot
     283
     1 551
        12 141
Vaihtoehtoiset rahastot
       25
        194
          1 567
Yhteensä
     402
     4 675
        75 123


Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa, 1,4 miljardia euroa, kertyi maailmalle sijoittaviin osakerahastoihin. Maailmarahastot sijoittavat globaalisti eri maanosien yritysten osakkeisiin.

Rahastopääoman kokoon suhteutettuna suurin kasvu syntyi Japaniin sijoittavissa osakerahastoissa. Rahastojen pääoma yli nelinkertaistui vuoden aikana. Japanin osakemarkkinoihin on tuonut uutta virtaa uuden pääministerin aloitteesta toimeenpantu elvyttävä rahapolitiikka.

Kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista lunastettiin vuoden aikana 375 miljoonaa euroa, minkä lisäksi rahastopääomien arvo laski 329 miljoonalla eurolla. Kehittyvien maiden osakerahastojen tuotot jäivät vuonna 2013 negatiivisiksi.

Parhain tuotto tuli viime vuonna Suomeen sijoittavista osakerahastoista, joiden vuosituotto ylsi 28,2 prosenttiin. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla paras menestyjä oli kuitenkin Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,12).  Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Vuosi 2013 oli erinomainen sijoitusvuosi. Vuotta leimasi keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan jatkuminen ja osakekurssien vahva nousu. Korkosijoittajan kannalta vuosi oli haasteellisempi, mutta osakesijoitukset tuottivat kiitettävästi”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, joulukuu 2013
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013
Pääoma 31.12.2013
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
           -52
        -326
   4 633
28,2 %
Pohjoismaat
            10
         423
   3 305
22,3 %
Eurooppa
             7
         646
   5 282
18,0 %
Pohjois-Amerikka
         125
         956
   2 888
26,2 %
Japani
            5
         363
      504
20,9 %
Tyynenmeren alue
           -1
          10
      264
5,5 %
Kehittyvät markkinat
         -61
        -375
   5 459
-3,5 %
Maailma
          81
      1 357
   5 225
19,4 %
Toimialarahastot
          16
       -280
      880
16,2 %
Yhteensä
        131
      2 772
 28 441
 

 

Pitkän koron rahastot kehittyivät osakerahastoja heikommin. Rahastojen nettomerkinnät olivat vuoden aikana vain miljoona euroa ja pääomien arvonmuutos ylsi juuri ja juuri positiiviseksi 36 miljoonalla eurolla. Parhaiten pärjäsivät euroalueelle sijoittavat pitkän koron rahastot.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,2.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, joulukuu 2013
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013
Pääoma 31.12.2013
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
-242
730
4 905
 0,8 %
Luokitellut yrityslainat EUR
 158
 88
8 061
  2,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
-39
426
2 341
 8,1 %
Valtioriski maailma
 -6
-103
243
 -9,4 %
Luokitellut yrityslainat maailma
 -3
-535
3 579
 -0,4 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
18
   1
1 380
  3,4 %
Kehittyvät markkinat
            -69
-605
1 656
 -7,4 %
Yhteensä
-182
   1
22 166