Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

EU-asiat

 

Suomalaisen finanssialan etu on, että meillä on Euroopan unionissa yhteiset pelisäännöt, yhdenmukainen valvonta ja laadukas sijoittajansuoja. Näillä periaatteilla turvataan rahoitusmarkkinoiden vakaus ja luotettavuus Euroopassa.

Finanssialaa koskevan sääntelyn määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Pääosa finanssialan sääntelystä tulee EU:sta. Lisäksi direktiiveihin ja asetuksiin sisältyy entistä useammin valtuus alemmanasteisten säännösten antamiseen. Merkittävä osa viime vuosien sääntelystä on ollut tarpeellista, mutta ylisääntelyn riski on tällä hetkellä todella suuri.

FA:n vahvuutena EU-edunvalvonnassamme on kaikkien finanssialan sektorien asiantuntemus. Painotamme omassa edunvalvonnassaan suomalaisia ja pohjoismaisia erityispiirteitä.

FA edustaa kattavasti kaikkia finanssialan sektoreita, joten toimintamallimme poikkeaa monista muista eurooppalaisista finanssialan edunvalvontajärjestöistä.

Toimintamme laaja-alaisesti koko finanssialan äänenä tuo kiistattomia vahvuuksia, ja pystymme tuomaan esiin käsiteltävien asioiden vaikutuksia monipuolisesti eri finanssialan sektoreihin.

Suoran EU-edunvalvonnan lisäksi osallistumme finanssialan eurooppalaisten keskusjärjestöjen toimintaan.

FA:ssa EU-edunvalvonnasta vastaa erityinen EU-tiimi. Tiiminvetäjänä toimii johtaja Mari Pekonen-Ranta.

 Viimeisimmät lausunnot

 

 

U-kirjelmä: Esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_15092020_TaV_U_kirjelma_45_2020.pdfU-kirjelmä: Esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi 14.9.2020 21:00:0015.9.2020 10:54:4414.9.2020 21:00:00arvopaperi lainsäädäntö EU
Tulorekisterin kehittämissuunnitelma 2021-2024http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_VH_TulorekisteriyksikkTulorekisterin_kehittaminen_2021_2024.pdfTulorekisterin kehittämissuunnitelma 2021-202410.9.2020 21:00:0011.9.2020 12:03:0110.9.2020 21:00:00arvopaperi digitalisaatio pankki vakuutus verotus
Capital markets – research on companies seeking alternative financing (updated rules in light of COVID-19)http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FFI_comments_11092020_EC_Capital_markets_research_on_companies_seeking_alternative_financing_COVID_19.pdfCapital markets – research on companies seeking alternative financing (updated rules in light of COVID-19)10.9.2020 21:00:0011.9.2020 11:21:1910.9.2020 21:00:00arvopaperi EU
HE laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisestahttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_10092020_TaV_HE_laiksi_pankki_ja_maksutilien_valvontajarjestelmasta_annetun_lain_muuttamisesta.pdfHE laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta9.9.2020 21:00:0010.9.2020 13:05:349.9.2020 21:00:00lainsäädäntö pankki maksujenvälitys turvallisuus
HE väliaikainen poikkeaminen yhteisölainsäädännöstä (poikkeuslaki etäkokouksista)http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_070920_Tav_HE_valiaikainen_poikkeaminen_yhteisolainsaadannosta_etakokouslaki.pdfHE väliaikainen poikkeaminen yhteisölainsäädännöstä (poikkeuslaki etäkokouksista)6.9.2020 21:00:007.9.2020 17:05:086.9.2020 21:00:00lainsäädäntö pankki vakuutus arvopaperi sijoitusrahasto
Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta: Toimintasuunnitelma kokonaisvaltaisesta EU:n toimintapolitiikasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessähttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_07092020_TaV_E _67_2020_vp.pdfValtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta: Toimintasuunnitelma kokonaisvaltaisesta EU:n toimintapolitiikasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä6.9.2020 21:00:007.9.2020 8:01:516.9.2020 21:00:00lainsäädäntö EU pankki turvallisuus
Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeistahttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_040920_OM_Arviomuistio yleislainsaadannon_saantelytarpeet_hallinnon_automaattinen_paatoksenteko.pdfArviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista3.9.2020 21:00:004.9.2020 12:30:503.9.2020 21:00:00digitalisaatio lainsäädäntö vakuutus
HE-luonnos laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksihttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_04092020_VM_HE_luonnos_sijoituspalveluyritysten_vakavaraisuus.pdfHE-luonnos laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi3.9.2020 21:00:004.9.2020 7:10:293.9.2020 21:00:00arvopaperi lainsäädäntö
Arviomuistio digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavasta lainsäädännöstähttp://www.finanssiala.fi/lausunnot/FA_lausunto_31082020_VM_arviomuistio_digitaalisen_henkilollisyyden_kehitykseen_vaikuttavasta_lainsaadannosta.pdfArviomuistio digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavasta lainsäädännöstä30.8.2020 21:00:003.9.2020 14:03:0230.8.2020 21:00:00lainsäädäntö digitalisaatio
Finanssialan makrovakauskannanotto syyskuu 2020http://www.finanssiala.fi/lausunnot/FAn_makrovakauskannanotto_syyskuu_2020.pdfFinanssialan makrovakauskannanotto syyskuu 20201.9.2020 21:00:002.9.2020 8:34:581.9.2020 21:00:00pankki

 Katso myös

 Hae aiheesta