Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > Vastuullisuus > Kestävän kehityksen sitoumukset > IlmastoFinanssiala ry:n neljäs kestävän kehityksen sitoumus

Finanssiala ry:n neljäs kestävän kehityksen sitoumus

 

Finanssiala ry on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen, jolla se jäsenineen sitoutuu toiminnassaan tukemaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen.

1. Tiivistelmä sitoumuksesta

Finanssiala ry (FA) edustaa pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä rahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä. FA:n hallitus teki linjauksen, jonka mukaan finanssiala tukee kansainvälistä tavoitetta rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen. Seuratakseen linjauksen toteutumista FA kokoaa yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa indikaattoreita, joiden avulla yhtiöt voivat kuvata omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Indikaattorien käytöstä yhtiöt päättävät itse.

2. Mitä uutta sitoumuksessa on?

Finanssiala ry jäsenineen on työstänyt raportointimallia parantaakseen toimintansa läpinäkyvyyttä. Raportoinnissa käytetään indikaattoreita, joilla ala voi kuvata ilmastonmuutosta hillitsevien toimiensa kehitystä vuosien varrella.

3. Tavoitteet

Sitoumuksen tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa toiminta ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta.

4. Maantieteellinen sijainti

Koko maailma

5. Taustatietoa

Tärkeänä sijoittajana, luotonantajana ja vakuuttajana finanssiala haluaa kuvata työtään ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yhteistyö hyvien raportointikäytäntöjen ohjeen tekemisessä voi samalla tuoda esille myös uusia näkökulmia jäsenyhtiöiden oman vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen indikaattoreiden ensimmäinen versio julkaistaan kestävän kehityksen sitoumuksen yhteydessä.

Raportointisuositusten pohjana on finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän Financial Stability Boardsin (FSB) perustaman ilmastoraportointityöryhmän Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) suositukset.

6. Mitä ovat toimenpiteet ja indikaattorit?

FA:n jäsenet valitsevat omaan käyttöönsä parhaiten sopivia indikaattoreita raportointiaan varten oman aikataulunsa mukaisesti. Suositus käytettävistä ilmastonmuutosindikaattoreista on liitteenä.

7. Kauanko toteuttaminen kestää?

FA seuraa valittujen indikaattoreiden käyttöä viiden vuoden ajan.

8. Kun sitoumus on tehty, sen etenemisestä raportoidaan

FA koostaa vuosittain yhteenvedon jäsenyhtiöittensä toiminnasta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Suosituksesta on valittu muutama keskeisin indikaattori, joiden pohjalta ala kertoo vuosittain toimistaan ilmastonmuutoksen hillinnässä. Luettelo kyselylomakkeeseen tulevista indikaattoreista ohessa.FA:n vuosittainen seuranta ilmastonmuutoksen raportoinnista


1. Raportointi ilmastonmuutokseen liittyen ja yhtiöiden perustiedot

a. Raportoiko yhtiö ilmastonmuutoksen vastaisista toimista ja ilmastonmuutosindikaattoreista?
b. Keskustellaanko ilmastonmuutoksesta yhtiön hallituksessa?
c. Onko yhtiö mukana sitoumuksissa/yhteistyöhankkeissa?
d. Taseen koko?
e. Hallinnoitava sijoitusvarallisuus (AuM)?

2. Huomioidaanko ilmastonmuutos

a. Yhtiön strategiassa?
b. Liiketoiminnassa (luotonanto, rahastot, maksuliikenne, vakuuttaminen)?
c. Sijoitustoiminnassa?
d. Yhtiön omassa riskienhallinnassa?

3. Tavoitteet

a. Onko yhtiö asettanut konkreettisia ilmastotavoitteita?
b. Tavoitteita ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseksi liiketoiminnassaan?
c. Muita kestävän kehityksen tavoitteita?

4. Indikaattorit

a. Sijoitustoiminta
    Kuinka monta euroa yhtiö on sijoittanut positiivisiin ilmastoratkaisuihin

b. Sijoitusrahastot
    Raportoiko yhtiö määriteltyjä sijoitustoiminnan indikaattoreita?
    Kuinka monilla yhtiön rahastoista on ilmastostrategia?
    Kuinka suurta osaa yhtiön hallinnoitavista varoista nämä rahastot vastaavat?

c. Luotonanto
    Raportoiko yhtiö määriteltyjä luotonannon ilmastoindikaattoreita?

d. Maksuliikenne
    Yrityksen sähköisten ja paperitiliotteiden osuuksien määrän kehitys vuosittain
    Yrityksen vastaanottamien ja lähettämien verkkolaskujen ja paperilaskujen %-osuuksien määrän kehitys vuosittain

e. Vahinkovakuuttaminen
    Turvallisuusohjeiden hakeminen/lataaminen vakuutusyhtiöiden nettisivuilta (käyntien määrä/vuosi)
    Kotitalouden ja yrityksen toiminnan riskikartoitusten määrä (kpl/vuosi)


Yhteenveto tuloksista tallennetaan http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050 sivustolle vuosittain.