Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

Finanssimarkkinoiden valvonta

 

Eurooppalaista finanssialaa säännellään ja valvotaan finanssisektoreittain.

 

Finanssivalvontajärjestelmä muodostuu kolmesta valvontaviranomaisesta eli ESAsta:

  • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta (ESMA),
  • Euroopan pankkiviranomaisesta (EBA) sekä
  • Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (EIOPA).

Yhteinen pankkivalvontamekanismi (SSM) vastaa pankkiunionimaiden pankkien valvonnasta. Euroopan keskuspankilla (EKP) on vetovastuu valvonnasta, ja se valvoo suoraan noin 120 suurinta pankkia. Muut pankit ovat kansallisten valvojien alaisuudessa, mutta viime kädessä EKP voi ottaa minkä tahansa pankin suoraan valvontaansa.

Arvopaperivalvonta (ESMA)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority) tehtävänä on edistää EU:n arvopaperimarkkinoiden tehokasta ja yhdenmukaista sääntelyä ja valvontaa, asiakkaansuojaa, finanssimarkkinoiden integriteettiä, avoimuutta ja tehokkuutta sekä tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Arvopaperimarkkinoiden valvonnasta vastaavat pääasiassa kansalliset valvontaviranomaiset. ESMA koordinoi valvojien välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Lisäksi ESMA valvoo suoraan luottoluokittajia ja kauppatietorekistereitä.

Pankkivalvonta (EBA)

Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority) tehtävänä on varmistaa tehokas ja yhdenmukainen pankkialan toiminnan vakauden sääntely ja valvonta EU:ssa. Sen yleisiä tavoitteita ovat EU:n rahoitusvakauden säilyttäminen ja pankkialan moitteettomuuden, tehokkuuden ja asianmukaisen toiminnan turvaaminen. 

Vakuutusvalvonta (EIOPA)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) käsittelee henki-, vahinko- ja jälleenvakuutustoiminnan (finanssiryhmät mukaan lukien) kysymyksiä sekä lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten ja vakuutusedustajien toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Kansallinen finanssivalvonta (Fiva)

Kansallinen finanssivalvonta kytkeytyy tiiviisti pankkiunioniin.

Suomessa kansallisesta finanssialan valvonnasta huolehtiva Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi.

Valvottavat rahoittavat toiminnan 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta. Fiva toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.

Fivan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteena on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan.

Lisäksi Fivan tehtäviin kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta.

 Katso myös

 Hae aiheesta