Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > EU-asiat > Ylisääntelyn purkaminen

Ylisääntelyn purkaminen

 

​Finanssialan toimijoiden sääntely Euroopassa on moninkertaistunut finanssikriisin jälkeen. Sääntelyllä on tärkeä roolinsa eurooppalaisten finanssimarkkinoiden vakauden ylläpidossa, sisämarkkinoiden kehittämisessä ja kuluttajansuojan turvaamisessa.

Kuitenkin samaan aikaan on annettu EU-sääntelyä, joka on turhaa, päällekkäistä tai ristiriitaista olemassa olevan sääntelyn kanssa. Eurooppalaiset ja kansalliset finanssivalvojat tuottavat valtavan määrän yksityiskohtaista, alemmantasoista sääntelyä. Näiden säännösten lisäksi on annettu kansallista lisäsääntelyä, joka ei ole tarpeen.

FA:n kantana on, että viime vuosien aikana valmisteltu monitasoinen sääntelykehikko on ensin saatava valmiiksi ja toimintaan, ennen kuin uusiin suuriin lainsäädäntötason uudistuksiin ryhdytään. Uuden sääntelyn sijasta on ensiarvoisen tärkeää keskittyä nykysääntelyn tehokkaaseen toimeenpanoon ja yhdenmukaiseen valvontaan.

Päällekkäistä tai turhaa sääntelyä on purettava. Lisäksi mahdollisen uuden sääntelyn tulisi olla laadullisesti aiempaa parempaa.

Parempi sääntely tukee myös Euroopalle keskeisiä kasvun ja työllisyyden tavoitteita. Jotta eurooppalaisilla finanssimarkkinoilla saadaan aikaan kipeästi tavoiteltua kasvua investoinneissa ja pääoman liikkuvuudessa, kaiken sääntelyn tulee johdonmukaisesti tukea näitä tavoitteita.

FA pitää komission ja valtioneuvoston sääntelyn purkuhankkeita erittäin kannatettavina.

 

Esimerkki pankkisääntelyn lisääntymisestä

 Katso myös

 Hae aiheesta