Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

Talousguru-kilpailun säännöt

1 KILPAILUN SÄÄNNÖT TIIVISTETYSTI


 • Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille vuosikurssista riippumatta. 
 • Kilpailukysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
 • Kilpailu pidetään järjestäjien päättämänä ajankohtana. 
 • Kilpailuun kuuluu valtakunnallinen alkukilpailu sekä loppukilpailu alkukilpailun perusteella valitulle lukiolaisille. 
 • HYOL vastaa kilpailun viestinnästä opettajille muiden järjestäjien tuella.
 • HYOL järjestää tiedon ja ohjeet kilpailusta kouluille, jolloin ilmoitetaan myös kilpailupäivä sekä kokeen kestoaika.
 • HYOL:n toimisto huolehtii kilpailuun ilmoittautumisten vastaanotosta. 
 • Järjestäjien ja Taloustoimittajien yhdistyksen edustajat laativat kilpailukysymykset sekä valtakunnalliseen alkukilpailuun että loppukilpailuun.
 • Alkukilpailun järjestävä opettaja valitsee koulunsa parhaan kilpailuvastauksen, joka lähetetään HYOL:n toimistoon. 
 • HYOL nimeää opettajista koostuvan raadin, joka valitsee valtakunnallisen alkukilpailun perusteella loppukilpailuun osallistuvat. Finanssiala ry (FA) ja FINE maksavat opettajaraadin jäsenille em. arvostelusta erikseen sovitun palkkion. 
 • Talousguru-loppukilpailuun voi tulla valituksi vain kerran. 
 • Loppukilpailuun valitaan 14 oppilasta. Heistä yhdeksän valitaan parhaiden pisteiden perusteella asuinpaikasta riippumatta ja viisi omien alueidensa parhaina (ks. kohta 5, Kilpailun kulku ja palkinnot).
 • Mikäli opiskelijalle on myönnetty ylioppilaskirjoituksia varten oikeus tavallista pidempään koeaikaan, on hänen vastaavin perustein mahdollista käyttää myös Talousguru-kilpailun alkukilpailuun puoli tuntia tavallista kauemmin. Alkukilpailun järjestävä opettaja vastaa siitä, että opiskelijalla on todistus oikeudesta pidennettyyn kilpailuaikaan.
 • Finanssiala ry ja FINE huolehtivat kilpailun järjestämisen kustannuksista.
 • Säännöt on päivitetty syksyllä 2019 Finanssiala ry:n, FINEn ja HYOL ry:n kesken.

2 KILPAILUN TAVOITTEET


Kilpailun tavoitteena on nostaa lukiolaisten ja kilpailun saaman julkisuuden kautta myös suuren yleisön kiinnostusta talousasioihin. Alkukilpailu on tarkoitettu järjestettäväksi lukioissa siten, että se voi toimia opettajan niin halutessa myös taloustiedon kurssikokeena.

Loppukilpailu on tarkoitettu vaativaksi. Kilpailun nimen on haluttu osoittavan, että voittaja on todellinen Talousguru.

Loppukilpailun laaja esseetehtävä mittaa kilpailijan kykyä tarkastella kysymystä monesta eri näkökulmasta. Loppukilpailuun kuuluu kirjallisen kokeen lisäksi suullinen osuus. Suullisessa osuudessa mitataan paitsi talousosaamista, myös esiintymistaitoa ja kykyä perustella erilaisia näkökulmia.


3 KILPAILUN OHJAUSRYHMÄ


Kilpailun ohjausryhmä koostuu Finanssiala ry:n, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n sekä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan nimeämistä edustajista: 

Finanssiala ry: Asiantuntija Jussi Karhunen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto: Toiminnanjohtaja Kirsi Ruhanen

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: Viestintäpäällikkö Elina Antila


4 KILPAILUN KYSYMYSTEN VALMISTELU


Kilpailutehtävät laativa työryhmä koostuu kilpailua järjestävien tahojen edustajista.

 • Finanssiala ry:n edustajina: Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki, pääekonomisti Veli-Matti Mattila (FA) ja asiantuntija Mariia Somerla (FA).
 • HYOL ry:n edustajat: HYOL ry:n puheenjohtaja Eero Kitunen ja lehtori Riitta Mikkola.
 • Taloustoimittajien yhdistyksen ja Kauppalehden edustaja: Lauri Sihvonen
 • FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan  edustaja: asiantuntija Sasu Heino, viestintäpäällikkö Elina Antila. 

Työryhmä suunnittelee kilpailukysymykset ja mallivastaukset sekä alkukilpailuun että loppukilpailun kirjalliseen ja suulliseen osaan.

Loppukilpailijat valitsee alkukilpailussa annettujen vastausten perusteella HYOL ry:n valitsema opettajaraati.

Loppukilpailun kysymykset ja kilpailun suullisen osuuden arvioivat kilpailukysymyksistä vastanneen työryhmän edustajat. 


5 KILPAILUN KULKU JA PALKINNOT


Talousguru-kilpailu on kaksiosainen. Lukioissa tapahtuvassa kilpailussa palkitaan koulun paras kilpailuvastaus. Kilpailu järjestetään kaikissa osallistuvissa kouluissa samana päivänä ja samaan kellonaikaan Abitti-koealustalla. Opettaja valitsee koulunsa parhaan kilpailuvastauksen ja lähettää sen HYOL ry:n toimistoon. Palkintona koulun parhaalle on diplomi. Kaikki kilpailuun osallistujat saavat Kauppalehden digilukuoikeuden 15.11.2019–15.1.2020.

Opettajaraati valitsee kaikista lähetetyistä kilpailuvastauksista 14 parasta loppukilpailuun, joka järjestetään Helsingissä.


Loppukilpailuun valitaan 14 opiskelijaa seuraavasti:

Finaaliin valitaan yhdeksän parasta alkukilpailun osallistujaa pisteiden perusteella asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi finaalipaikan saa Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen paras kilpailuun osallistunut oppilas. Aluejako noudattelee aluehallintovirastojen toimivalta-aluetta siten, että Pohjois-Suomen alue käsittää sekä Oulun että Lapin aluehallintovirastojen alueet. Alueiden parhaat valitaan sen jälkeen, kun yhdeksän parasta oppilasta asuinpaikasta riippumatta on valittu. 

Loppukilpailussa on kirjallinen ja suullinen osa. Loppukilpailussa mitataan substanssiosaamisen lisäksi sekä kirjallisia että suullisia taitoja.

Kysymykset laatinut työryhmä arvostelee loppukilpailijoiden suoritukset ja pisteyttää ne. Kirjallisen kokeen osuus on arvioinnissa painoarvoltaan 75 % ja suullisen väittelyn osuus 25 %. Kilpailun kärki julkistetaan palkintojen jaon yhteydessä. Kaikkien kilpailijoiden menestymistä loppukilpailussa ei julkisteta. Tieto on kuitenkin käytettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnan yhteydessä. Kaikki loppukilpailuun osallistuneet saavat osallistumisestaan diplomin.

Kilpailun voittaja, vuoden Talousguru, saa rahapalkinnoksi 1 000 euroa. Sen lisäksi kilpailijan koulu saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkintona toimivan tohtorin hatun. Hatun jalustaan on kaiverrettu kaikkien kilpailussa aikaisemmin menestyneiden koulujen nimet. Talousguru-kilpailussa toiseksi tullut kilpailija saa palkinnoksi 500 euroa ja kolmanneksi tullut 250 euroa. Kaikki kilpailun finalistit saavat palkinnoksi Kauppalehden digilukuoikeuden vuoden 2020 loppuun saakka.

Rahapalkintojen lisäksi eri yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat kilpailussa parhaiten menestyneille mahdollisuuden päästä oppilaitokseen sisään ilman erillistä pääsykoetta. Mahdollisuus opiskelupaikkaan tarkistetaan vuosittain.


6 OPISKELUPAIKKA TALOUSGURU-KILPAILUN AVULLA 


Talousguru-kilpailussa menestyneillä on mahdollisuus hakea suoraa opiskelupaikkaa korkeakoulussa.

Kolmen parhaan joukkoon päässeet:
 • Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta kauppatieteiden tutkinto-ohjelmasta saavat paikan kolmen parhaan joukkoon Talousguru-kilpailussa sijoittuneet. 
Viiden parhaan joukkoon päässeet:
 • Kilpailussa viiden parhaan joukkoon sijoittuneille myönnetään suora opiskelupaikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa joko suomen- tai englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa.

Kaikille loppukilpailuun päässeille:
 • Kaikille neljälletoista Talousguru-kilpailun loppukilpailuun valitulle kilpailijalle voidaan myöntää hakemuksesta Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeus taloustieteen kandiohjelmaan ilman valintakoetta. 
 • Kaikilla 14 loppukilpailuun päässeellä on myös mahdollisuus saada opiskelupaikka Svenska handelshögskolanissa Helsingissä, mikäli he suorittavat ruotsin kielikokeen hyväksytysti. Opiskelupaikkaa voi hakea sinä vuonna, jonka aikana kilpailussa menestynyt kirjoittaa ylioppilaaksi.
 • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun taloustieteen pääaineeseen saa paikan yksi Talousguru-kilpailun finalisteista. Mikäli hakijoita on useampia, saa paikan hakeneista loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestynyt. 
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta joko Turun tai Porin yksiköstä saa paikan yksi Talousguru-kilpailun finalisteista. Mikäli hakijoita on useampia, saa paikan hakeneista loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestynyt. 
 • Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on tarjolla yhteensä kaksi opiskelupaikkaa – yksi Joensuun ja toinen Kuopion kampuksella. Mikäli hakijoita on useampia, saa paikan hakeneista loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestynyt.   
Talousguru-kilpailun järjestäjät eivät osallistu yliopistojen opiskelijavalintaan. Lisätietoja saa opiskelupaikoista.

Korkeakoulupaikat 

Talousguru-kilpailun loppukilpailussa menestyneet voivat hakea pääsyä oheisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin ilman erillistä sisäänpääsykoetta. Korkeakoulujen käytännöt vaihtelevat sisäänpääsyn osalta.

Aalto yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Lisätietoja: Suunnittelija Jenni Hirvensalo, p. 040 353 8105, hakijapalvelut@aalto.fi

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma (suomenkielinen, Otaniemen kampus): https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.606489800710

Economics-kandidaattiohjelma (englanninkielinen, Otaniemen kampus): https://www.aalto.fi/fi/node/33136/ ja  https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.83548071196


Helsingin yliopisto - Valtiotieteellinen tiedekunta
Lisätietoja: Opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806, mikko.vanhanen@helsinki.fi

Hanken - Svenska handelshögskolan 
Lisätietoja: Hanna Engblom, hanna.engblom@hanken.fi, 
ansokan@hanken.fi.

Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja: Silja Tuomala, p. 050 471 2974, silja.tuomala@uef.fi

Kuopion kampus 
Joensuun kampus

Lisätietoja: Opintopäällikkö Niina Simanainen, p. 040 805 3134, niina.j.simanainen@jyu.fi  

Tampereen yliopisto - Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Lisätietoja: Opintokoordinaattori Marika Ranta, puh: 050 318 7384, Marika.Ranta@tuni.fi

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Laura Valkoja-Lähteenmäki, tseopintotoimisto@utu.fi
Turun kampus  
Porin kampus 

8 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄTAHOT


Finanssiala ry

Finanssiala ry (FA) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperivälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä ja finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. 

FA:n tavoitteena on turvata jäsenille hyvä toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja tehokas maksujenvälitysjärjestelmä. Lisäksi yhdistys edistää vahingontorjuntaa sekä yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia. FA:lla on reilut 330 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa työskentelee noin 36 000 työntekijää. Talousguru-kilpailun avulla FA haluaa edistää finanssilukutaitoa yhteistyössä useiden tahojen kanssa.


Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on vuonna 1948 perustettu palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on historian ja yhteiskuntaopin opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen. Liitolla on noin 1400 jäsentä. 

HYOL on mukana Talousguru-kilpailun järjestämisessä, sillä se haluaa tukea taloustietoa opettavia opettajia ja motivoida aineesta kiinnostuneita opiskelijoita.  


FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo, selvittää ja ratkoo kuluttajien kysymyksiä ja ongelmatilanteita finanssiasioissa. 
Finanssialalla toimivaan organisaatioon kuuluvat neuvontatoimistona toimiva Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta. 

FINE haluaa lisätä kuluttajien tietoja ja taitoja erityisesti talousasioissa ja nostaa niitä esiin erilaisten kilpailujen ja oppaiden avulla myös kouluissa. 

Kilpailua tukevat


Kauppalehti
Kauppalehti on suomalainen talousmedia, josta löytää tärkeimmät ajankohtaiset talousuutiset, pörssikurssit ja kattavat sijoittajapalvelut.

Talous ja nuoret TAT
Talous ja nuoret TAT on valtakunnallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä. TATin toimintaa rahoittavat muun muassa TT-säätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, yritykset, säätiöt, OKM ja kunnat.

Taloustoimittajat ry
Taloustoimittajat ry toimii jäsentensä keskustelufoorumina journalistisissa ja talouselämän kysymyksissä.  

Taloustoimittajien yhdistys toimii ammatillisena yhdyssiteenä ammatissa toimiville suomalaisille taloustoimittajille. Yhdistys myös edistää ammatillista koulutusta ja keskinäistä yhteydenpitoa sekä keskustelua talouselämän aiheista. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lehdistössä, uutistoimistossa, radiossa tai televisiossa päätoimisesti talousasioita käsittelevä journalisti. 

Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Lukiolaisten Liitto - SLL on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu SLL on 50 000 jäsenen voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.