Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Sijoitusten ympäristövaikutuksista tarvitaan tarkempaa tietoa

Sijoitusten ympäristövaikutuksista tarvitaan tarkempaa tietoa

​Ympäristötietoisuus, erityisesti ilmastotietoisuus, on lyönyt läpi finanssialalla. Sijoittajat toivovat entistä ympäristöystävällisempiä keinoja ansaita tuottoja. Lakikielellä puhutaan kestävästä rahoituksesta.

 Kestävä viittaa kestävään kehitykseen, eli YK:n määrittelemiin tavoitteisiin edistää ympäristön suojelua, yhteiskunnan hyvinvointia ja hyviä hallintokäytäntöjä. Synonyymina kestävälle kehitykselle käytetään myös lyhennettä ESG, joka tulee sanoista environment, social ja governance. Rahoitus puolestaan viittaa sijoittamiseen, luotonantoon ja kestävyysnäkökohdat huomioiviin vakuutuskäytäntöihin. EU käynnisti kunnianhimoisen kestävän rahoituksen toimintaohjelman vuonna 2018, ja sen päivitetty strategia julkaistaan lähiviikkoina.

Yksi suurimmista esteistä finanssisektorin viherryttämiselle on epätietoisuus siitä, millainen toiminta on kestävää. Käytännössä sijoittajat ja omaisuudenhoitajat tarvitsevat aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa yrityksiltä siitä, miten niiden toiminta vaikuttaa edellä mainittuihin ESG-tekijöihin. Tällä hetkellä yritykset raportoivat kestävyysvaikutuksistaan eri tavoin, pääasiassa vapaaehtoisuuteen perustuen. Valmistelussa on lakiesitys, jolla kestävyysraportointia säänneltäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin.

EU-komissio on luvannut perustaa keskitetyn yhteyspisteen eli datarekisterin, joka tarjoaisi sijoittajille pääsyn yritysten taloudellisiin ja kestävyyteen liittyviin tietoihin. Kestävyystietoja eivät tarvitse ainoastaan sijoittajat, vaan myös muun muassa tutkijat ja virkamiehet. 

Keskitetyn tietokannan pitäisi helpottaa myös raportoivia yrityksiä. Olisi yhteinen etu, jos yrityksillä olisi selkeä malli siitä, mitä pitää raportoida, ja yksi kanava tietojen toimittamiselle. Kestävyysraportoinnin ei tarvitse toistaa taloudellisen raportoinnin ongelmia, kun yritysten täytyy lähettää samoja tietoja eri kanavien kautta eri viranomaisille.

Asetusta finanssialan kestävyyteen liittyvistä tiedonantovelvoitteista aletaan soveltaa maaliskuussa. Asetuksen myötä sijoittajat ja omaisuudenhoitajat ovat velvoitettuja kertomaan hyvin yksityiskohtaisesti sijoitustensa ympäristövaikutuksista. Tämä tieto voidaan kerätä joko kysymällä asioita yksitellen jokaiselta yritykseltä, tai se voidaan saattaa yhteen paikkaan, jolloin se palvelisi myös muita yhteiskunnan toimijoita.

Mitä tietoa kestävyysraportointi pitäisi sisällään? Tyhjentävää vastausta ei vielä ole, mutta käytännössä ainakin yrityksen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä muut merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat olennaista tietoa. Yritysten täytyy myös pystyä kertomaan entistä avoimemmin toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Raportoinnin määrä ja yksityiskohtaisuus tulee suhteuttaa raportoivan yrityksen kokoon, jotta pienyrityksille ei aiheudu siitä kohtuutonta taakkaa.

Eu on globaali edelläkävijä kestävän rahoituksen sääntelyssä, sillä muualla maailmassa ei ole yhtä kattavaa lainsäädäntöä finanssialan kestävyyden kirittämiseksi. Bidenin hallinto on jo osoittanut kiinnostusta aihetta kohtaan, ja toimiin ryhtyessään Yhdysvallat voi nopeastikin kääntää pääomamarkkinansa samalle uralle.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Suomen Kuvalehden Puheenvuoro-palstalla.

 Kirjoittaja

​Elina Kamppi

Kirjoittaja on Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija.

@ElinaKamppi

 Samalta kirjoittajalta

 

 

 Tuoreimmat