Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Finvoice

Finvoice-verkkolasku yrityksille

​Suomessa yleisesti käytössä oleva Finvoice-verkkolaskukuvaus on suomalaisten pankkien määrittelemä.

Finvoice-esitystapaan perustuvassa Finvoice-välityspalvelussa ostaja vastaanottaa laskun sähköisessä muodossa omiin taloushallinnon järjestelmiinsä ja lasku on täsmäytettävissä tilausviitteellä suoraan tilaukseen. Verkkolaskuaineistoja voidaan välittää pankkiyhteysohjelmalla pankin kautta, kuten maksuaineistot, tai sähköisten laskujen välitystä tarjoavien verkkolaskuoperaattoreiden kautta.

Välityspalvelun kuvaus ja ehdot


Huom! Kaikki tiedostot eivät aukea selaimella (esim. .dtd-tiedostot tai xml-koodia sisällään pitävät tiedostot), vaan ne pitää tallentaa omalle koneelle hiiren oikealla näppäimellä komennolla "Tallenna kohde nimellä". Kaikki aineistot ovat vapaasti käytettävissä.


Ajankohtaista


29.1.2021 Päivitetty apteekkilaskujen toimialakohtaista ohjetta.

21.12.2020  - Finvoice 3.0:n skeema-tiedosto on palautettu samaksi kuin marraskuun 2019 versio.

Näin ollen pankeilta ei ole tulossa muutoksia Finvoicen skeemaan Q1/2021. Tietoluetteloa ja soveltamisohjetta on päivitetty.


1.12. 2020 -  Päivitetty skeema, tämä korvaa syksyllä julkaistun. Uudesta on poistettu EpiCharge-tarkistus, joka rikkoi alaspäin yhteensopivuuden. Täten ainoa muutos on prosenteissa sallittujen desimaalien määrän nostaminen kolmesta neljään. Pankit ovat yhä ottamassa käyttöön uuden skeeman Q1/2021.


Lisäksi päivitetty soveltamisohjeessa muutamien kohtien selityksiä.

Finvoice 3.0 skeema, soveltamisohjeet ja rakennekuva päivitetty sivuille 6.11.2020. Pankit ottavat käyttöön uuden skeeman Q1/2021


Apteekkilaskujen toimialakohtainen ohje on päivitetty EU-normin mukaiseksi ja tukemaan Finvoice 3.0-laskuja.

Finvoice 3.0:n VatExemptionReasonCode-elementin sallittuja arvoja ja pituutta on päivitetty vastaamaan EU-normin mukaisia arvoja. Muutokset on päivitetty 4.11.2019 skeemaan, tietoluetteloon ja rakennekuvaan.

Komissiolta infografiikkaa ja video verkkolaskustandardista

EU-komission julkaisema infografiikka verkkolaskustandardista ja video standardin kolmesta ydinkohdasta.

Komission eInvoicing-sivusto 


Finvoice 3.0 skeema ja tietoluettelo on julkaistu.

Tietoluetteloa päivitetään vielä kuvausteksteillä kun kansallinen soveltamisohje on saatu valmiiksi.

Kaikki palveluntarjoajat ovat Finvoice 3.0 version välitysvalmiudessa 1.4.2019 mennessä.​Finvoice e-invoice for businesses

Finvoice is a publicly available invoicing standard published by Finnish banks. It is also a forwarding service for businesses, provided by banks and payment institutions.

The Finvoice forwarding service is built around the Finvoice message format. The buyer receives the invoice in electronic format, and transfers the information to its own accounting systems. Each invoice can be directly matched with its order on the basis of its reference. E-invoice data can be transmitted using bank connection software, similarly to payment materials, or through e-invoice operators who provide forwarding services.

Note! Some files cannot be opened in the browser (for example .dtd files or .txt files that contain xml code). Download the files to your computer first by right-clicking the link and selecting “Save Target As...” or “Save Link As...”. All material is freely available.

Current topics


21 Dec 2020  -  Finvoice 3.0 schema has been reverted to the one published in Nov 2019. Therefore banks will not implement any changes to the schema in Q1/2021. The data list and implementation guidelines have been updated.


1 Dec 2020  - Updated schema, this will replace the one published in the autumn. An EpiCharge check has been removed from the new one since it broke the downward compatibility. Therefore, the only change in schema is to increase the number of decimals allowed in percentages from three to four. Banks are still introducing the new schema in Q1/2021.
In addition, the implementing guidelines were updated with new explanations to some of the parameters. 


Finvoice 3.0 schema, Implementation and structure have been updated. Banks will introduce the new schema Q1/2021.  (November 6th, 2020) 


Finvoice 3.0's VatExemptionReasonCode element have been updated to conform to EU standards. Changes has been updated  to Finvoice version 3.0 schema, data list and structure. (November 4th, 2019) 


Infographic and video of e-invoicing

The Commission has produced an infographic explaining the European standard on eInvoicing as well as a video on the Core Invoice Usage Specification (CIUS) and extensions.

The Commission  has published the website to maintain the links to the EAS code list, ISO 3166-1 and ISO 4217. In the future all relevant code lists will be made available through this website.

Finvoice version 3.0 schema and data list has been published

Finvoice 3.0 is in line with directive 2014/55 requirements for e-invoicing to the public sector.


 Finvoicea tarjoavat pankit ja maksulaitokset / service providers

 • Aktia
 • DNB
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • Oma SP
 • OP ryhmä
 • POP Pankit
 • Danske Bank
 • SEB
 • S-Pankki
 • Säästöpankit
 • Ålandsbanken

 Vastaavuustaulukko

 

TEAPPSXML 3.0 ja Finvoice 3.0 -versioiden vastaavuustaulukko sisältää SFS EN 16931 -verkkolaskun semanttisen mallin mukaiset tiedot.

Vastaavuustaulukko

Lisätietoa: Verkkolaskupalvelu

 Testauspalvelut

 Tekniset kuvaukset / Technical documentation

​   

​Soveltamisohjeet

​Implementation Guidelines

​Tietoluettelot / Data lists

Finvoice soveltamisohje 1.3 Finvoice Implementation Guidelines 1.3 Excel 1.3
Finvoice soveltamisohje 2.0 ​Finvoice Implementation Guidelines 2.0
Finvoice soveltamisohje 2.01 ​Finvoice Implementation Guidelines 2.01 Excel 2.01
​Finvoice soveltamisohje 3.0 Finvoice Implementation Guidelines 3.0 ​Excel 3.0 
sekä rakennekuva/structure
Ilmoittamispalvelun soveltamisohje 1.0
Ilmoittamispalvelun soveltamisohje 2.0 Notification Service Guidelines 2.0 Excel 2.0 (FI/EN)
Ilmoittamispalvelun soveltamisohje 2.01 Notification Service Guidelines 2.01 Excel 2.01 (FI/EN)

 

Toimialakohtaiset soveltamisohjeet

Sector-Specific Implementation Guidelines​

Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla
Rahoitusalan soveltamisohje
Energiateollisuuden soveltamisohje
Isännöitsijän vaihtuminen ‒ ohje e-laskutuksen säilymisestä
Auto- ja vakuutusalan soveltamisohje Finvoice 2.01 -standardiin
Finvoice 2.01 Standard Implementation Guidelines for Automobile and Insurance Sector
Auto- ja vakuutusalan mallilaskut pakattuna kansiona

Apteekkilaskut Finvoice-verkkolaskulla

 

​Kuittitiedot

Kuittimalli ​example_transmission_request.xml

Korttioston kuittitietojen välitys Finvoice-verkkolaskuna, soveltamisohje

Transmitting card purchase receipts in the finvoice format example_transmission_response.xml
​Rajapintakuvaus

​ereceiptTransmission

 

​Finvoice-versiot / Finvoice versions

​1.3 ​2.0 3.0​
​Finvoice3.0.xsd 17.12.2020 
​Finvoice.dtd FI / SV / EN  28.3.2011
​Finvoice.xsd 28.3.2011 31.10.2012
​Finvoice2.01.xsd 1.4.2013
​Finvoice.xsl ​FI / SV / EN  28.3.2011 FI / SV / EN  6.11.2012 FI / SV  / EN  13.3.2018
​Finvoice.css 28.3.2011 ​6.11.2012
​13.3.2018
​Finvoiceack.dtd Finvoice ack tietoluettelo
​Finvoiceack.xsd ​6.9.2012
​FinvoiceackEb.xsd 1.4.2013
​Finvoiceack.xsl ​13.1.2011
​FinvoiceAttachments.xsd 14.12.2015
​SOAP-tiedostot sample_soap.xml
XMLSchema.dtd
envelope.xsd
datatypes.dtd
msg-header-2_0.xsd
xmldsig-core-schema.xsd
xlink.xsd
xml.xsd
​SOAP-tietoluettelo

 

​Ilmoittamissanomat

​1.0 ​2.0
​FinvoiceReceiverInfo.dtd ​2.8.2009
​FinvoiceReceiverInfo.xsd ​​2.8.2009 1.4.2013
​FinvoiceReceiverInfo.xsl ​​2.8.2009 18.10.2012
​FinvoiceReceiverInfoEN.xsl
​30.8.2012
​FinvoiceReceiverInfoSV.xsl
30.8.2012
​FinvoiceSenderInfo.dtd ​​2.8.2009
​FinvoiceSenderInfo.xsl ​​2.8.2009
​FinvoiceSenderInfo.xsd ​​2.8.2009 15.4.2013
​ReceiverProposal.xsd ​​ ​1.4.2013

 

​Ohjelmat

​Program

​Programs

Arkistointiohjelma (zip) Arkiveringsprogram (zip) ​​Archiving Program (zip)
Arkistointiohjelma-ohje
Arkiveringsprogram-anvisningar Archiving Program Instructions
Asenna Finvoice XML (msi)

​Install Finvoice XML (msi)
Laskuttajailmoituksen teko 2.0 (Päivitetty) / Invoicer Message Program (Updated)
Huom! Suosittelemme toistaiseksi  muun kuin Safari-selaimen käyttöä  laskuttajailmoituksen tekoon. 

Laskuttajailmoituksen teko-ohjelman ohje Instructions for the invoicer message program
​​Vastaanottoehdotusohjelma            

 

​Logot / Logos

​suomeksi

ruotsiksi

​E-lasku

​RGB JPG  GIF JPG  GIF
MV JPG  GIF  ​​JPG  GIF
CMYK TIFF  PDF  EPS  AI  FH11 TIFF  PDF  EPS  AI  FH11
MV TIFF  PDF  EPS  AI  FH11 TIFF  PDF  EPS  AI  FH11
​NEGA MV ​JPG  TIFF  PDF  EPS  AI  FH11 ​​JPG  TIFF  PDF  EPS  AI  FH11
​PMS ​EPS  AI  FH11 ​​EPS  AI  FH11

​Suoramaksu

​RGB ​PSD  JPG ​​PSD  JPG
​MV ​​PSD  JPG ​​PSD  JPG
​CMYK ​PDF  EPS  AI ​​PDF  EPS  AI
​MV ​​PDF  EPS  AI ​​PDF  EPS  AI