Makrovakausvälineet

Kotitalouksien ylivelkaantumista torjuttava – asuntorahoituksen toimivuutta
ja työvoiman liikkuvuutta ei saa vaarantaa

 • Makrovakausvälineet ovat viranomaisten päätösvallassa olevia toimenpiteitä kuten pankeille asetettavia lisäpääomavaatimuksia tai luotonantoon liittyviä rajoituksia (esim. asuntolainojen enimmäisluototussuhde eli lainakatto).
 • Makrovakausvälineillä pyritään edistämään kansantalouden vakaata kehitystä estämällä rahoitusjärjestelmästä kumpuavien kriisien syntyä. Niiden tarkoituksena on pienentää esimerkiksi kotitalouksien velkaantumiseen liittyviä riskejä sekä vahvistaa pankkijärjestelmän sietokykyä erilaisia taloudellisia häiriöitä vastaan.
 • Hallitus esitti kesäkuussa 2022 uusia makrovakauden valvontavälineitä, joista osa on kannatettavia ja osaan sisältyy merkittäviä ongelmia.
  • Kannatettavia ehdotuksia ovat muun muassa pienlainayhtiöiden tuominen Finanssivalvonnan (Fiva) valvonnan piiriin sekä taloyhtiölainojen lainakatto.
  • Erityisen ongelmallinen on Fivalle ehdotettu valtuus antaa luottolaitoksille määräyksiä maksukyvyttömyysriskien hallinnasta luotonannossa. Tämä on päällekkäistä EU-sääntelyn kanssa ja  tulee Finanssiala ry:n mielestä poistaa esityksestä.
  • Asuntolainojen enimmäispituuden sääntely ei ole Suomessa tarpeen ja saattaa jopa lisätä kotitalouksien riskejä.
 • Valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi heinäkuussa 2021, ettei aio edistää valtiovarainministeriössä valmistelussa ollutta kotitalouksien tulosidonnaista velkakattoa. 
 • Erityisesti on varmistettava, ettei velkakatto muodostu esteeksi ensiasunnon ostamiselle. Ensiasunnon ostajien keski-ikä on ollut jo pitkään nousussa. Lainansaannin ehtojen tiukentaminen vaikeuttaisi erityisesti nuorten mahdollisuuksia omistusasumiseen.
 • Velkaantumisen kannalta kaikki luottomuodot eivät ole samanarvoisia. Siinä missä asuntolainalla hankittu asunto kasvattaa varallisuutta, päivittäiseen kulutukseen menevä pikaluotto ei sitä tee. 

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat