Talletussuoja

Kotimainen talletussuoja turvaa
asiakkaiden talletukset
100 000 euroon asti

  • Suomalaisten pankkien asiakkaiden pankkitalletukset on turvattu 100 000 euroon saakka. Talletussuojasta korvataan pankkien asiakkaiden varoja, mikäli talletuspankki ajautuu pysyvästi maksukyvyttömäksi.
  • Pankkiasiakkaiden talletuksia on Suomessa suojattu kansallisesti eri tavoin jo vuosikymmenten ajan. Talletussuoja on lakisääteinen ja nykyisin sen toteutuksesta vastaa Rahoitusvakausvirasto.
  • Talletussuojan rahoittavat pankit. Ne maksavat Rahoitusvakausviraston hallinnoimalle talletussuojarahastolle talletussuojamaksuja. 

EU:ssa talletussuojan tasoa eri jäsenmaissa on yhtenäistetty EU-direktiivillä. Suomessa oli olemassa vahva kansallinen talletussuoja jo ennen EU-säädöksiä. Osana EU:n pankkiunionia on kaavailtu EU:n pankkiunionimaihin yhteistä talletussuojaa, jossa eri maiden talletussuojarahastot olisivat yhteisvastuussa muiden EU-maiden pankkien talletuksista. Tämä ei kuitenkaan vielä ole toteutunut. FA:n mielestä ennen yhteisvastuun lisäämistä eri maiden pankit ja pankkijärjestelmät olisi saatava terveelle pohjalle.

Mikäli suomalainen talletuspankki asetetaan konkurssiin tai sillä on pysyviä maksuvaikeuksia, Rahoitusvakausvirasto maksaa pankin tallettajille korvaukset talletussuojarahaston varoista. Talletussuojajärjestelmä on luotu turvaamaan asiakkaiden varoja ja samalla lisäämään pankkijärjestelmän vakautta.

Talletussuojan ansiosta asiakkailla ole huolta omien varojensa kohtalosta, jos pankki ajautuu vaikeuksiin. Ilman talletussuojaa asiakkaat kiirehtisivät nostamaan talletuksensa, mikäli pankin maksukyky olisi uhattuna. Talletusten nostaminen heikentäisi pankin tilannetta entisestään ja syntyisi talletuspaoksi kutsuttu kierre, joka vie pankin lopulta konkurssiin.  

Talletussuojan piirissä ovat yksityishenkilöt, kuolinpesät sekä useimmat yritysten ja yhdistysten talletukset. Talletussuoja on pankkikohtainen. Jos tallettajalla on tilejä useissa pankeissa, on kussakin pankissa olevat varat 100 000 euroon asti suojatut. Oman asunnon myynnistä saadut yli 100 000 euroa ylittävät rahavarat ovat enintään puolen vuoden ajan talletussuojan piirissä.

Vuoden 2015 alusta lähtien pankkiasiakkaiden talletussuojasta on vastannut valtiovarainministeriön hallinnonalalle perustettu Rahoitusvakausvirasto. Viraston tehtävänä on hallinnoida rahoitusvakausrahastoa, joka muodostuu vakausmaksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin kartutettavasta talletussuojarahastosta.

Virallista talletussuojarahastoa täydentää VTS-rahasto eli vanha talletussuojarahasto. Se on puskurirahasto, joka tarjoaa kotimaiselle talletussuojajärjestelmälle lisäturvaa tarvittaessa. Ennen vuotta 2015 ja Rahoitusvakausviraston perustamista talletussuoja oli järjestetty kokonaan VTS-rahastossa, jonka nimi oli tuolloin Talletussuojarahasto.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan