Yrittäjien eläkevakuutus

Yrittäjien eläkejärjestelmää
on kehitettävä

  • Yrittäjien eläkejärjestelmää on kehitettävä nykyisestä. Yrittäjien luottamusta yrittäjäeläkejärjestelmää kohtaan on parannettava.
  • Yrittäjien työtulon vahvistamista työpanosta vastaavaksi tulee edistää.
  • Yrittäjien eläkejärjestelmän toimeenpanoa voidaan jatkaa nykyisen, työeläkelaitoksiin pohjautuvan järjestämistavan mukaisesti.

Yrittäjien työeläketurva on järjestetty toisin kuin palkansaajien eläketurva. Järjestelmää halutaan kehittää, sillä nykyiseen liittyy muutamia ongelmia. Eläkemaksun ja siitä kertyvän sosiaaliturvan pitäisi perustua yrittäjän todelliseen työpanokseen. Moni yrittäjä kuitenkin maksaa todellista työtuloaan vastaavaa summaa pienempää eläkemaksua. Seurauksena on yrittäjien pieniksi jäävät eläkkeet ja riittämätön sosiaaliturva.

Ongelmia aiheutuu myös maksussa olevien yrittäjäeläkkeiden rahoitukseen, sillä yrittäjien nyt maksamilla eläkemaksuilla kustannetaan eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeet. Yrittäjien maksamat eläkemaksut eivät riitä maksussa oleviin eläkkeisiin. Valtio on joutunut kasvattamaan omaa maksuosuuttaan, jotta eläkkeet saadaan maksettua.

YEL-maksun maksaminen vaikuttaa yrittäjän kokonaisvaltaiseen sosiaaliturvaan. Yrittäjän ansiosidonnaisten etuuksien suuruus määräytyy maksettujen YEL-maksujen mukaisesti.

Yrittäjien työeläketurvan järjestäminen on yksityisen sektorin eläkelaitosten, pääasiassa työeläkevakuutusyhtiöiden, vastuulla. Näillä eläkelaitoksilla on vuosikymmenten kokemus yrittäjien eläketurvasta – myös silloin kun yritystoiminta laajenee työntekijöiden vakuuttamiseksi. Myös työntekijöiden vakuuttaminen voidaan hoitaa samassa eläkelaitoksessa. Yrittäjien eläkejärjestelmän kehittäminen on paras rakentaa tämän pohjan päälle.

Yrittäjien eläketurvan asemaa osana eläkejärjestelmää ja FA:n roolia edunvalvonnassa on käsitelty hieman enemmän yksityisten alojen työeläkkeiden toimeenpanoa käsittelevällä sivulla.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat