Yhteinen talletussuoja

Pankkien riskien vähentäminen
edellytyksenä yhteiselle talletussuojalle

FA:n mukaan kaikkien pankkiunionimaiden järjestelmät samoin kuin yksittäiset pankit on saatava terveelle pohjalle ennen kuin pankkiunionin yhteisvastuuta lisätään esimerkiksi yhteisen talletussuojan kautta.

 

Talletussuoja ja talletussuojarahasto ovat FA:n näkökulmasta erittäin tärkeitä ja kannatettavia asioita. Talletussuojan on oltava sellainen, josta korvauksia tarvittaessa saa ja joka toimii korvauksia jaettaessa reilusti.

 

Nykyinen kansallisiin talletussuojajärjestelmiin perustuva malli on suomalaisille hyvä valinta, niin kauan kuin riskien vähentäminen pankkiunionin pankeissa on kesken.

Pankkiunionin yhteistä talletussuojaa (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) on viime aikoina kiirehditty. Pankkiunionissa on tällä hetkellä yhteinen pankkivalvonta ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi, sen sijaan talletussuoja on järjestetty kansallisesti EU:n talletussuojadirektiivin mukaisesti. Direktiivi luo puitteet yhdenmukaiselle talletussuojalle.

Euroopassa on lukuisia pankkeja, usein pieniä, jotka ovat huonossa kunnossa. Riskinä on, että jos pankit ajautuvat konkurssiin esimerkiksi pandemian seurauksena,  konkurssipesissä ei ole riittävästi varoja, joilla talletussuojarahaston suorittamat korvaukset saataisiin maksettua rahastolle takaisin.

Yksi ongelmien mittari on järjestämättömien lainojen määrä. Ennen korona-aikaa niitä oli yhteensä 500 miljardia euroa. Pandemian myötä niiden määrän ennakoidaan nousevan merkittävästi. Samalla maiden väliset erot todennäköisesti kasvavat entisestään. Kreikassa järjestämättömien lainojen osuus pankkien saamisista on reilut 30 prosenttia, kun Suomessa niiden osuus on vain 1,5 prosenttia.

Eurooppalaista yhteistä talletussuojaa perustellaan usein tallettajien suojaamisella ja tartuntariskin ehkäisemisellä. Tallettajien suoja on kuitenkin jo olemassa, kun vakavaraisuus- ja kriisinratkaisulainsäädäntöä tarkastellaan yhdessä kansallisen talletussuojan kanssa.

Pankkitoiminta ei tapahdu tyhjiössä. Pankkien on kerättävä jostain varat rahastomaksuihin. Yritystoiminnassa yleisesti tähän on kaksi tapaa: tehostaa toimintaa tai lisätä tuottoja. Yhteisen talletussuojan kautta pankeille tulevat maksut vaikuttavat siten pankkien toimintaan kilpailun asettamissa puitteissa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomisti

Pankkijärjestelmä, makrovakaus, yritysrahoitus, kansantalous, talouspolitiikka

Taloudellinen sääntely

Olli Salmi

Johtava lakimies

Pankkien vakavaraisuus, kriisinratkaisu