Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat – tutkimus

FA:n tilaama tutkimus,
joka toteutetaan joka toinen vuosi

  • Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten säästämisessä ja luotonkäytössä sekä maksutavoissa tapahtuneita muutoksia.
  • Kohderyhmän muodostavat mannersuomalaiset 15–79-vuotiaat henkilöt.
  • Tutkimukseen haastatellaan 2 500 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä eri puolilla Suomea.
  • Otoskoko on tarpeeksi iso, jotta aineistosta voidaan tehdä myös taustaryhmittäisiä vertailuja.
  • Ikäryhmään 15–79-vuotiaat kuuluvia henkilöitä oli Suomessa Tilastokeskuksen mukaan tutkimuksen tekohetkellä noin 4 360 000.

Kotitalouksien rahankäyttöä on Finanssiala ry:n tilaamana tutkittu jo vuodesta 1979 lähtien 1-2 vuoden välein. Vuonna 2022 tutkimukset päätettiin eriyttää Maksutavat sekä  Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimuksiin. Tuorein Maksutavat-julkaisu on syksyltä 2022, Säästäminen ja luotonkäyttö kesältä 2021.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat