Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat – tutkimus

FA:n tilaama tutkimus,
joka toteutetaan joka toinen vuosi

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten säästämisessä ja luotonkäytössä sekä maksutavoissa tapahtuneita muutoksia.

Kohderyhmän muodostavat mannersuomalaiset 15 – 79 -vuotiaat henkilöt.

Tutkimukseen haastatellaan 2 500 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä eri puolilla Suomea.

Otoskoko on tarpeeksi iso, jotta aineistosta voidaan tehdä myös taustaryhmittäisiä vertailuja.

Ikäryhmään 15 – 79 -vuotiaat kuuluvia henkilöitä on Suomessa Tilastokeskuksen mukaan noin 4 305 000.

 

Kotitalouksien rahankäyttöä on Finanssiala ry:n tilaamana tutkittu jo vuodesta 1979 lähtien 1-2 vuoden välein. Vuoden 2021 tutkimus valmistuu kesäkuuhun 2021 mennessä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Marjo Lapatto

Mediapäällikkö

Media, EU-viestinnän koordinointi, vakuutuksen, arvopaperien, sijoitusrahastojen ja talletussuojan viestintä, sidosryhmät

Vaikuttaminen

Kimmo Koivisto

Analyytikko

Finanssialan tiedon keruu ja analysointi, infografiikka, jäsenmaksujen laskenta