JULKISUUSLAKI

Julkisuuslakia ei tule soveltaa yksityisiin vakuutusyhtiöihin nykyistä laajemmin

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Julkisuuslakia uudistettaessa sen soveltamisalan rajaus tulee säilyttää nykyisenä siten, että
    laki koskee yksityisiä vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöitä jatkossakin vain silloin kun ne
    käyttävät julkista valtaa. Julkisuuslakia ei pidä muuttaa tältä osin.

Julkisuuslain tulee jatkossakin koskea yksityisiä vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöitä vain silloin kun ne käyttävät julkista valtaa. Vakuutusyhtiöitä koskevat jo tällä hetkellä useat lakisääteiset avoimuusvelvoitteet ja ne ovat myös Fivan säännöllisen valvonnan piirissä.


Julkisuuslain nykyistä laajemmalle soveltamiselle ei ole esitetty oikeudellisia eikä muitakaan painavia perusteita. Nykyinen soveltamisala on riittävä ja selkeä ja se kattaa julkisen hallintotehtävän pääsisällön vakuutusyhtiöissä.

Vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt ovat yksityisiä yhtiöitä, jotka kilpailevat keskenään ja jotka eivät ole julkisyhteisön määräämisvallassa. Yhtiöitä koskevat jo tällä hetkellä julkisuuslain lisäksi useat lakisääteiset avoimuusvelvoitteet. Yhtiöt ovat Finanssivalvonnan säännöllisen valvonnan piirissä.

Suomessa yksityiset vakuutusyhtiöt ovat lakisääteisiä vakuutuslajeja hoitaessaan joiltain osin viranomaisia koskevan sääntelyn, kuten julkisuuslain piirissä. Muualla EU:ssa tällainen viranomaisia koskeva sääntely ei ulotu lainkaan esim. liikennevakuutusta harjoittaviin vakuutusyhtiöihin. Viranomaissääntelystä aiheutuu suomalaisille yhtiöille hallinnollista taakkaa, jota ei kaikilta osin kohdistu niiden kanssa kilpaileviin ulkomaisiin vahinkovakuutusyhtiöihin.

Media on välillä haastanut yksityisten työeläkeyhtiöiden avoimuutta. Suorasukaisesti on tehty vertailua Kevaan, joka on kuitenkin julkisoikeudellinen eläkelaitos. Keva huolehtii julkisen sektorin henkilöstön eläkkeistä ja se vastaa siis verovaroin kustannettavasta eläketurvasta. Julkisuuslakia sovelletaan siihen ymmärrettävästi laajemmin. Työeläkeyhtiöt ovat puolestaan yksityisiä vakuutusyhtiöitä, joissa vakuutettuina ovat yksityisen sektorin työntekijät ja vakuutuksenottajina ovat yksityiset työnantajat. Eläketurva kustannetaan yksityisin vakuutusmaksuin.

Taustaa

Oikeusministeriön työryhmä on valmistellut julkisuuslain uudistamista keväästä 2021 alkaen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Suodata

Asiantuntijat

|

Aiheen asiantuntijat FA:ssa