Maksupalveludirektiivi PSD2

PSD2 koskettaa kaikkea
sähköistä maksamista

PSD2 eli toinen maksupalveludirektiivi on maksamiseen liittyvä iso EU-sääntelykokonaisuus, jonka tarkoituksena on lisätä kilpailua maksuliikepalveluissa ja toisaalta parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalvelujen turvallisuutta.

Maksamisen turvallisuutta parantamaan on säädetty vahvan tunnistamisen vaatimus. Se koskee kaikkea sähköisesti tapahtuvaa maksamista ja muitakin tiliin liittyviä toimeksiantoja, joihin sisältyy väärinkäytöksen riski. Suomessa vahva tunnistaminen pankkiasioinnissa ja maksamisessa tapahtuu pääsääntöisesti pankkitunnusten avulla.

PSD2 mahdollistaa sen, että asiakas voi käyttää pankkitiliään myös muiden toimijoiden kuin oman tilipankkinsa kautta. Yhteys pankkiin ei silloin tapahdu verkkopankin, vaan erillisen, pankin rakentaman yhteyden kautta. Maksutilejä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien kuten pankkien on siis mahdollistettava kolmansille palveluntarjoajille rajoitettu pääsy ylläpitämilleen maksutileille. Palveluntarjoajat voivat tämän uuden yhteyden kautta tarjota maksujen käynnistämiseen tai tilitietojen katseluun liittyviä palveluita.

Asiakas pitää tunnistaa vahvasti myös tätä uutta yhteyttä käytettäessä. Asiakkaan on myös annettava palveluntarjoajalle nimenomainen suostumuksensa tilille pääsyyn.

Sähköisen maksamisen maailmassa maksaminen ja tunnistaminen kietoutuvat yhteen. Lue lisää tunnistamisesta täältä!

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat