Työelämän kehittäminen, Finanssityö2030 ja Vakuuttava työ2030

Yhteistyöllä edistetään työhyvinvointia
ja alan kilpailukykyä

 • Tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä käynnistyi loppuvuodesta 2023 yhdessä FinanssiTYÖ2030-ja Vakuuttava työ2030 -hankkeissakin mukana olleiden liittojen sekä TYÖ2030-ohjelman kanssa. Vuoropuhelun tavoitteena on selvittää generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia, haasteita, sekä työn murrosta ja osaamistarpeita pankki- ja vakuutusalalla tekoälyyn liittyen. 
 • Tulevaisuusvuoropuhelu on jatkoa rahoitusalalla kesäkuussa 2022 aloitetulle FinanssiTYÖ2030-jatkohankeelle ja vuonna 2020 käynnistyneelle FinanssiTYÖ2030-hankkeelle. Hankkeiden tavoitteena oli vahvistaa rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. 
 • Mukana hankkeissa ovat Finanssiala ry, rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.
 • Hankkeisiin on saatu rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta. 

Tulevaisuusvuoropuhelun päätöswebinaari 3.6.2024 klo 10.00–12.00 – Ilmoittaudu linjoille kuuntelemaan!

Tulevaisuusvuoropuhelun päätöswebinaari 3.6.2024 klo 10.00–12.00 – Myötätuulta ja kompastuskiviä: mitä voimme oppia generatiivisen tekoälyn vallankumouksesta finanssialalla?

Webinaarissa jaetaan kokemuksia finanssialalla käydystä Tulevaisuusvuoropuhelusta, jossa etsittiin keinoja, joilla organisaatiot voivat tarttua generatiivisen tekoälyn tuomiin muutoksiin. Painopisteenä työssä on ollut se, mitä voimme tehdä asialle yhdessä. Valjastimme myös oppilaitokset mukaan pohdintaan. Oivallukset ovat yleistettävissä myös muille toimialoille, tervetuloa mukaan!

Webinaarin ja parikeskustelut fasilitoi Saku Tuominen.

Alustava ohjelma:

 • Tervetuloa webinaariin! 
  Sara Mella, Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtaja.
   
 • Löydöksiä generatiivisen tekoälyn tuomaan murrokseen finanssialalla: myötätuulta ja kompastuskiviä. 
  Katja Repo, Finanssiala ry ja Liisa Halme Vuori, Ammattiliitto Pro ry.
   
 • Inspiraatiopuheenvuoro: Yhteistyön, kokeilujen ja uuden oppimisen välttämättömyys  – Elämme valtavien mahdollisuuksien aikaa! 
  Saku Tuominen
   
 • Dialogi 1: Generatiivisen tekoälymuutoksen johtamisen elementit. 
  Tuomas Syrjänen, Futurice ja Riitta Suonpää, OP
   
 • Dialogi 2: Generatiiviseen tekoälyyn liittyvä osaamisen muutoksen kehittäminen ja jatkuva oppiminen.  
  Ari-Matti Erjansola, Aalto EE & Anna Lahtinen Haaga-Heliasta
   
 • Miksi suomalaiselle työelämälle on tärkeää, että eri tahot yhdessä keskustelevat työelämän eri ilmiöistä? 
  Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara 

Tallenne on katsottavissa yhden viikon ajan lähetyksestä

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Tulevaisuusvuoropuhelu generatiivisesta tekoälystä – mistä on kyse?

Tulevaisuusvuoropuhelu tavoitteena on selvittää generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia, haasteita, sekä työn murrosta ja osaamistarpeita pankki- ja vakuutusalalla tekoälyyn liittyen.

“Yhteinen keskustelu ja ymmärryksen lisääminen generatiivisesta tekoälystä on välttämätöntä, jotta kehityksessä pysytään mukana ja sen hyödyt saadaan käyttöön hyvinvoinnin ja tuottavuuden tueksi, Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo painottaa.

Hankkeen tapahtumia:

 • Kick off -webinaari 15.12.2023
 • Vuoropuhelut 3kpl alkuvuodesta 2024
 • FinanssiAkatemian Ajatustori 12.3.2024
 • Webinaari 3.6.2024 Myötätuulta ja kompastuskiviä: mitä voimme oppia generatiivisen tekoälyn vallankumouksesta finanssialalla? (TULOSSA)

FinanssiTYÖ2030 –hankkeen tavoitteet

Jatkohankkeessa tarkastellaan yhdessä alan toimijoiden kesken yrityksistä koottuja käytäntöjä ja työstetään sekä jalostetaan niistä alalle laajemmin hyödynnettävissä olevia uudenlaisia toimintatapoja. Yhteinen osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen ovat merkittävä osa hanketta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa vuoropuhelua osallistamalla yrityksiä ja henkilöstöä seuraavista teemoista:  

 • Monimuotoinen työyhteisö 
 • Monipaikkainen työ ja työn uudet muodot 
 • Työhyvinvointi 
 • Teknologian kehitys ja digitalisaatio 

Hankkeessa tapahtui syksyn 2022 aikana

Tilaisuudet:

 • Työelämän uusi suunta 12.9.2022
 • Työ, myö, hyö - meitä on moneksi 2.11.2022
 • Tehdään yhdessä finanssialasta Suomen paras työpaikka 2030, 12.12.2022

Osana FinanssiTYÖ2030-hanketta julkaistiin myös kaksi uratarinaa sekä FinanssiTYÖ-podcastsarja, jossa pureuduttiin hankkeen teemoihin yhdessä mielenkiintoisten puhujavieraiden kanssa. Podcastsarjan juonsi Ida-Liina Huurtela ja jaksoja julkaistiin kuusi kappaletta. Podcastsarja löytyy Spotifysta ja viestimme siitä laajasti eri kanavissa.

Jatkohankkeessa toistettiin soveltuvin osin ja täydennettiin tarvittavin teemoin hankkeessa aiemmin toteutettu kyselytutkimus rahoitusalan yhtiöissä työskenteleville esihenkilöille, luottamusmiehille ja henkilöstölle.

Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin mm. monipaikkaisen työn uusia ja mahdollisesti jo vakiintuneita käytäntöjä ja niiden vaikutuksia toimihenkilötyöhön sekä tarkastellaan poikkeusolojen ja sitä seuranneen hybridityön aikana käyttöön otettuja uusia asiakaspalvelukäytäntöjä, digitaalisia toimintatapoja ja jatkuvan oppimisen käytäntöjä. 

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen perillinen

Rahoitusalan työnantaja- ja työntekijäliitot ovat tehneet jo monta vuotta yhteistyötä liittyen alan tulevaisuuden näkymiin sekä alan yritysten ja niiden henkilöstön hyvinvointiin. Yhteistyö käynnistyi Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeella (HyFi-hanke), josta sovittiin vuoden 2013 työehtosopimusneuvotteluissa. Tätä seuranneilla työmarkkinakierroksilla alan työmarkkinaosapuolet sopivat, että alan hyvinvointia koskevaa vuoropuhelua jatketaan työryhmissä. 

Hanke suuntaa vahvasti tulevaisuuteen ja sen avulla luodaan näkymää siitä, mihin työskentelytapojen osalta ollaan menossa. Merkittävässä roolissa ovat osaamisen kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet erityisesti tilanteessa, jossa ei tavata säännöllisesti fyysisesti muita työyhteisön jäseniä. Tarkoitus on tehdä näkyviksi osaamiskapeikot digitaalisen osaamisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen näkökulmasta.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja