Työelämän kehittäminen ja Finanssityö2030

Yhteistyöllä edistetään työhyvinvointia
ja alan kilpailukykyä

  • Rahoitusalalla kesäkuussa 2022 aloitettu FinanssiTYÖ2030-jatkohanke on luontevaa jatkoa jo tehdyille yhteisille toimille sekä vuonna 2020 käynnistetylle FinanssiTYÖ2030 -kehittämishankkeelle. Hankkeessa vahvistetaan rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. 
  • Mukana ovat Finanssiala ry, rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.
  • Hankkeeseen on saatu rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta. 

FinanssiTYÖ2030 –hankkeen tavoitteet

Jatkohankkeessa tarkastellaan yhdessä alan toimijoiden kesken yrityksistä koottuja käytäntöjä ja työstetään sekä jalostetaan niistä alalle laajemmin hyödynnettävissä olevia uudenlaisia toimintatapoja. Yhteinen osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen ovat merkittävä osa hanketta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa vuoropuhelua osallistamalla yrityksiä ja henkilöstöä seuraavista teemoista:  

  • Monimuotoinen työyhteisö 
  • Monipaikkainen työ ja työn uudet muodot 
  • Työhyvinvointi 
  • Teknologian kehitys ja digitalisaatio 

Hankkeessa tapahtui syksyn 2022 aikana

Tilaisuudet:

  • Työelämän uusi suunta 12.9.2022
  • Työ, myö, hyö - meitä on moneksi 2.11.2022
  • Tehdään yhdessä finanssialasta Suomen paras työpaikka 2030, 12.12.2022

Osana FinanssiTYÖ2030-hanketta julkaistiin myös kaksi uratarinaa sekä FinanssiTYÖ-podcastsarja, jossa pureuduttiin hankkeen teemoihin yhdessä mielenkiintoisten puhujavieraiden kanssa. Podcastsarjan juonsi Ida-Liina Huurtela ja jaksoja julkaistiin kuusi kappaletta. Podcastsarja löytyy Spotifysta ja viestimme siitä laajasti eri kanavissa.

Jatkohankkeessa toistettiin soveltuvin osin ja täydennettiin tarvittavin teemoin hankkeessa aiemmin toteutettu kyselytutkimus rahoitusalan yhtiöissä työskenteleville esihenkilöille, luottamusmiehille ja henkilöstölle.

Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin mm. monipaikkaisen työn uusia ja mahdollisesti jo vakiintuneita käytäntöjä ja niiden vaikutuksia toimihenkilötyöhön sekä tarkastellaan poikkeusolojen ja sitä seuranneen hybridityön aikana käyttöön otettuja uusia asiakaspalvelukäytäntöjä, digitaalisia toimintatapoja ja jatkuvan oppimisen käytäntöjä. 

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen perillinen

Rahoitusalan työnantaja- ja työntekijäliitot ovat tehneet jo monta vuotta yhteistyötä liittyen alan tulevaisuuden näkymiin sekä alan yritysten ja niiden henkilöstön hyvinvointiin. Yhteistyö käynnistyi Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeella (HyFi-hanke), josta sovittiin vuoden 2013 työehtosopimusneuvotteluissa. Tätä seuranneilla työmarkkinakierroksilla alan työmarkkinaosapuolet sopivat, että alan hyvinvointia koskevaa vuoropuhelua jatketaan työryhmissä. 

Hanke suuntaa vahvasti tulevaisuuteen ja sen avulla luodaan näkymää siitä, mihin työskentelytapojen osalta ollaan menossa. Merkittävässä roolissa ovat osaamisen kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet erityisesti tilanteessa, jossa ei tavata säännöllisesti fyysisesti muita työyhteisön jäseniä. Tarkoitus on tehdä näkyviksi osaamiskapeikot digitaalisen osaamisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen näkökulmasta.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja