Rahoitusmarkkinavero

Rahoitusmarkkinavero eli finanssitransaktiovero
iskisi myös työeläkevarojen tuottoihin

  • Rahoitusmarkkinavero eli finanssitransaktiovero (FTT) on ollut esillä EU:ssa erityisesti 2000-luvun finanssikriisin jälkeen. Viime aikoina verosta on kaavailtu koko unionin kattavaa tulolähdettä unionin omaan rahoitukseen.
  • Vero lisäisi rahoituksen välityksen kustannuksia ja siirtäisi kaupankäynnin markkinoille ja rahoitusinstrumentteihin, jotka eivät olisi veron piirissä.
  • Vaarana on, että rahoitusmarkkinavero pienentäisi kaupankäynnin volyymia sekä laskisi markkinoiden likviditeettiä ja arvopaperien hintoja. Luultavaa on myös, että markkinoilla kehitettäisiin tuotteita, joilla verosta aiheutuvia kustannuksia väistettäisiin.
  • Rahoitusmarkkinaverolla olisi väistämättä myös vaikutuksia eläkejärjestelmäämme veron pienentäessä itsessään eläkevarojen tuottoja. Eläkejärjestelmämme kannalta ei ole missään määrin toivottavaa, että vakuutusmaksuja jouduttaisiin entisestään korottamaan.
  • Kyse ei ole vain siitä, että jatkossa Suomessa perittäisiin uutta veroa: eläkeyhtiöt sijoittavat laajasti EU-alueelle ja veron vaikutukset eläkejärjestelmään tulisivat kaikista rahoitusmakkinaveron käyttöön ottavista valtioista.
  • Veroa ei tule toteuttaa Suomessa eikä EU:ssa. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Mikäli vero toteutetaan vain yksittäisissä valtioissa, kaupankäyntiä siirtyisi näiden valtioiden ulkopuolelle. Jos vero otettaisiin käyttöön, sen tulisi olla globaali.
  • Veroa on perusteltu myös EU-tasolla finanssialan väitetyllä aliverotuksella, mm. sen takia, että alan palvelut eivät ole arvonlisäveron piirissä.  Arvonlisäverottomuuden takia alan yritykset kantavat maksamansa arvonlisäveron omina kuluinaan (ns. piilevä alv-rasite) verrattuna siihen, että ne saisivat vähentää maksamansa arvonlisäverot tilitettävistä arvonlisäveroista. FA:n arvion mukaan yksin Suomessa alan piilevä arvonlisäverorasite on noin 450 miljoonaa euroa vuosittain.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat