Kestävän kehityksen sitoumukset

Finanssiala ry:n ja yhteistyökumppanien toimenpidesitoumukset edistävät kestävää kehitystä

Finanssialan neljä kestävän kehityksen sitoumusta

  • Rakenteisen tiedon automatisoinnista tehostaa taloushallinnon järjestelmiä. Se hyödyntää verkkolaskun, tiliotteen ja korttiostojen kuitin rakenteisia tietoja
  • Sitoumus ajoneuvon vakuuttamisen ja rekisteröinnin yhdistämisestä samaksi tapahtumaksi yksinkertaistaa prosessia ja alentaa rekisteröinnin kustannuksia
  • Sitoumus terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoinnista pienentää toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parantaa resurssitehokkuutta
  • Sitoumus ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien toimien raportointiin auttaa FA:n jäsenyrityksiä kuvaamaan omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja parantamaan toimintansa läpinäkyvyyttä.

Finanssiala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa; vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana, omaisuudenhoitajana ja luotottajana. ​Finanssiala ry jäsenineen tukee toimenpiteitä, joiden tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen. Käytännössä tavoitteita edistetään kestävän kehityksen sitoumuksin.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen malli toteuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, finanssiala on yksi kuudesta toimialasta, joka on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksia.

Sitoumusten tavoitteena on edistää resurssiviisasta taloutta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Niiden etenemistä seurataan etukäteen sovitun ajanjakson verran.

Rakenteisen tiedon automatisointi, e-kuitin kehittäminen, seuranta 2015–2020

Yrityskoosta riippumatta automatisointi tuo säästöä yrityksen taloushallinnon ilmastovaikutuksiin 80–90 prosenttia. Verkkolaskussa säästö 3 vuoden aikana jo 70 milj. kiloa CO2e. Sitoumus on tehty yhdessä Taloushallintoliiton ja tilitoimisto Leppävaaran laskennan kanssa.

Ajoneuvojen rekisteröinti ja vakuuttaminen yhteen, seuranta 2015–2018

Hiilijalanjälki väheni 47 prosenttia seurantajakson aikana. Määrä vastaa 18 miljoonaa ajokilometriä. Asiakkaiden siirtyminen sähköisen palvelun käyttäjäksi on merkittävin yksittäinen ilmastoteko kokonaisuudessa. Sitoumus on tehty yhdessä Liikennevakuutuskeskuksen ja Trafin kanssa.

Terveydenhuollon asiakirjojen sähköistäminen, seuranta 2017–2020

Tavoitteena on laskea sähköistämisen vaikutus hiilijalanjälkeen ja arvioida tiedonvälityksen nopeutumisen vaikutukset palveluihin. Lähtötaso valituissa todistuksissa oli alle 1 prosentti. Tavoitteena on päästä sitoumuksen  aikana sähköisessä asioinnissa yli 50 prosentin osuuteen. Tämä vastaa vuositasolla noin 115 000 digitoitavaa asiakirjanippua vähemmän. Sitoumus on tehty yhdessä STM:n, Kelan ja Trafin kanssa.

Maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen, seuranta 2018–2022

Ilmastonmuutoksen indikaattorit valmisteltu alan raportointia varten. Finanssiala ry:n jäsenkyselyn mukaan 95 prosenttia vastanneista jäsenyhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Lähes 90 prosenttia ottaa ilmastonmuutoksen huomioon myös liiketoiminnassaan.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Asiantuntijat

|

Aiheen osaajat FA:ssa