”Hyvillä mielin saatoin jäädä eläkkeelle, kun raha-asiat oli hoidossa.”

Järvenpääläinen Vesa Elovaara jäi eläkkeelle joulukuussa 2020. Eläkkeelle hän jäi hyvillä mielin oltuaan nelisen vuotta osittaisella eläkkeellä. Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä.

“Hyvillä mielin saatoin jäädä eläkkeelle, kun raha-asiat olivat hoidossa. Saatan tehdä vielä jonkin verran töitäkin eläkeaikana”, kertoo työuransa paperikoneiden myyjänä tehnyt Elovaara.

Finanssialan yritykset ovat lakisääteisten vakuutusten ja eläketurvan hoitajia

Vakuutusyhtiöt hoitavat lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia kuten työeläke- ja tapaturmavakuutuksia. Suomen työeläkejärjestelmässä yksityisen sektorin työeläkkeitä hallinnoidaan hajautetusti useissa eri työeläkeyhtiöissä sekä eläkesäätiöissä ja -kassoissa, jotka kilpailevat keskenään. Hajautetulla mallilla turvataan se, että eläkevarat käytetään yksinomaan työeläketurvan rahoittamiseen.

Suomen vakuutusmarkkinoiden erityispiirre on lakisääteisten vakuutusten merkittävä rooli. Vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta lakisääteisten vakuutusten osuus on noin kaksi kolmannesta.

Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläkevakuutuksen lisäksi muun muassa suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluva lakisääteinen tapaturmavakuutus. Muita lakisääteisiä vakuutuksia ovat esimerkiksi liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus.