VEROTUS

Veropolitiikan on oltava ennustettavaa. Ennustettava toimintaympäristö lisää yritysten luottamusta toimia Suomessa. Poukkoilua yritysten verotuksen ja sijoittamiseen kohdistuvien verojen osalta on vältettävä. Verotuksen on oltava neutraalia, eikä esimerkiksi eri sijoitusmuotoja saa asettaa toisistaan poikkeavaan asemaan.

Verojärjestelmän tulee olla yksinkertainen ja selkeä. Esimerkiksi päällekkäisiä samaan toimintaan kohdistuvia veroja on vältettävä sillä nämä hämärtävät kuvaa kokonaisverorasituksesta.

Suomen on oltava houkutteleva paikka kansainvälisille pääomille. Suomessa ei voida suhtautua vähättelevästi verotuksen vaikutuksiin globaaleilla markkinoilla. Kriisien värittämässä maailmantilanteessa tämä korostuu.

Verojärjestelmän tulee tukea kansankapitalismia ja suomalaisten yleistä vaurastumista sekä vanhuuteen varautumista. Suomessa on hyvin maltilliset tuloerot, eikä verokeskustelun pidä lietsoa vastakkainasetteluita.

Verot on maksettava sinne, minne ne kuuluvat, oikea-aikaisina ja oikean suuruisina. Veronkierto ja harmaa talous saadaan kuriin yhteisillä kansainvälisillä pelisäännöillä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt