Rahastot

Sijoitus- ja vaihtoehtorahastot tarjoavat
kotitalouksille ja instituutioille
hyvän tavan sijoittaa

  • Kiinnostus rahastosäästämiseen on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti viime vuosien aikana. Rahastosijoituksia on noin 1,47 miljoonalla suomalaisella. Rahastot ovat olennainen osa kansankapitalismia.
  • Tarjolla on noin 550 kotimaista sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoa sekä muita vaihtoehtorahastoja noin 450. Ulkomaisia rahastoja on suunnilleen saman verran. Suomessa toimii 19 rahastoyhtiötä, joista osa tarjoaa palveluja myös ulkomailla. Vaihtoehtorahastojen hoitajia on 45.
  • Rahastopääoman yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2022 lopussa noin 134 miljardia euroa.
  • Suomessa on turvattava houkutteleva toimintaympäristö rahastotoiminnalle ja sen tuotekehitykselle.
  • Sääntelyssä tulee välttää kansallisia lisävaatimuksia ja kotimaisten rahastojen myynti myös mahdollistettava myös ulkomailla.
  • Sääntelyssä pitää tunnistaa rahastojen erityispiirteet ja välttää eri rahastotyyppien yksityiskohtaista sääntelyä.
  • Sijoittajainformaation on oltava laadukasta ja selkeää. Ristiriitaiset ja epäselvät vaatimukset pitää korjata.

Yksityisen sijoittajan näkökulmasta rahastosijoittamisen etuja on mm. sijoitusten ja riskien helppo hajauttaminen sekä pääsy sellaisin sijoituskohteisiin, mihin suora sijoittaminen ei ole mahdollista tai kustannustehokasta. Rahaston kautta jokaisen on mahdollista säästää kuukausittain pienelläkin summalla eikä yksittäisiä sijoituspäätöksiä tai markkinoiden seurantaa tarvitse tehdä itse.

Rahastotoimintaa säännellään kattavasti sekä EU:ssa että kotimaassa. Tavallisia sijoitusrahastoja sääntelee EU:n UCITS-direktiivi sekä sijoitusrahastolaki. Vaihtoehtorahastoja säännellään EU:n AIFM-direktiivilllä sekä vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevalla lailla.

Rahastojen sijoitustoimintaa sääntelevät myös kunkin rahaston omat säännöt. Niissä määritellään mm. rahaston sijoituspolitiikka, sallitut sijoituskohteet sekä rahastosta perittävät kulut.

Tietoja rahastoista saa kunkin rahaston rahastoesitteestä, keskeisimmät tiedot sisältävästä avaintietoesitteestä sekä rahaston vuosikertomuksesta.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Rahastosijoittaminen on helppo tapa päästä käsiksi hajautettuun sijoittamiseen ja erikoisille markkinoille. Tässä muutaman vuoden ikäisessä videossa vertaillaan suoraa osakesäästämistä ja rahastosijoittamista keskenään kalastusvertauksen avulla. Kalastatko sinä itse vai haetko mieluummin kalasi kauppiaalta?

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat