EU:n digihankkeet finanssialalle

EU-tason askelmerkit finanssialan
digitalisaatioon tervetulleita

Digitaloutta vastuullisesti hyödyntämällä finanssiala voi tuottaa asiakkaille ja yhteiskunnalle parempia ja edullisempia palveluita. Tätä kautta ala voi saada merkittävästi lisää uutta kilpailuetua, tehokkuutta ja toimintamahdollisuuksia. Menestymisen edellytyksenä on, että yksittäistä asiakasta koskevaa dataa käsitellään luottamuksellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

EU:n digitaalinen sisämarkkina vaatii yhteisiä pelisääntöjä. FA kaipaa tulevilta säännöiltä tasapuolisuutta ja pitkäikäisyyttä. Markkinoille tulevia uusia toimijoita on kohdeltava sääntelyssä tasavertaisesti suhteessa perinteisiin finanssiyhtiöihin.

Syksyllä 2020 julkaistu komission Digital Finance -toimenpidekokonaisuus sisältää mittavia tavoitteita finanssialan digitalisaatiolle. Sen tavoitteina ovat sirpaleisuuden poistaminen digitaaliselta sisämarkkinalta, finanssi-innovaatioiden tukeminen, finanssialan data-avaruuden luominen sekä digitalisaation haasteiden ja riskien tunnistaminen.

Monet Digital Finance -strategian linjaukset liittyvät finanssialan asiakkaisiin liittyvän datan avaamiseen. Komissio ehdottaa mm, että finanssialan datan jakamista kolmansille osapuolille lisättäisiin muihinkin finanssialan tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin kuin voimassa olevassa maksupalveludirektiivissä (PSD2) edellytetään. Lisäksi julkiseen ja säänneltyyn finanssidataan on tarkoitus avata reaaliaikainen, digitaalinen pääsy.

Komissio aikoo myös tarjota digitaalisia työkaluja finanssialan valvonnan ja raportoinnin helpottamiseksi.

Suomessa digitaalinen kehitys on pitkällä varsinkin verrattuna muuhun Eurooppaan, joten suomalaisten on pidettävä tällaisia asioita esillä etunenässä. Kun asiakkaille myydään erilaisia finanssituotteita, on heille lain mukaan annettava vakiomuodossa keskeiset tiedot tuotteesta. Joissakin tapauksissa ne on pakko toimittaa asiakkaalle paperimuodossa, vaikka sähköinen dokumentti olisi monesti kätevämpi.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja