KUOLEMAN JÄLKEISEN PAPERISODAN HELPOTTAMINEN

Omaisten taakkaa on kevennettävä – Sähköinen asiointi mahdolliseksi kuolinpesille

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Hallitusohjelmaan kirjataan, että lähiomaisen kuoleman jälkeinen asiointi tehdään sujuvammaksi toteuttamalla tällaisen sähköisen asioinnin mahdollistavat lakimuutokset, ja hankkeen tekniselle toteutukselle osoitetaan rahoitus.
  • Asialle on osoitettava vastuuviranomainen, jonka johdolla asia edistetään eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Finanssiala ry on otettava mukaan valmisteluun toimialansa edustajana.

Julkisin varoin ja lainsäädäntömuutoksin on vauhditettava ns. kuoleman ekosysteemi – hanketta, jonka tavoitteena on helpottaa vainajan omaisten taakkaa.

Sähköinen järjestelmä kokoaisi tiedot yhteen palveluun, jonka kautta kuolinpesän asioiden hoitaminen olisi sujuvaa muun muassa verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tämä säästäisi omaisia paperityöltä ja tekisi kuolinpesän asioinnista sujuvampaa.

Taustaa

Kuolinpesän asioinnin selvitystaakan vähentämiseksi on vuonna 2019 perustettu avoin ekosysteemihanke, jossa eri toimijat DVV:n ja Verohallinnon johdolla kokoontuivat yhdessä pohtimaan nykyisen paperipohjaisen ja omaisten selvittämisvastuuseen perustuvan toimintamallin ongelmia.

Havaittuja ongelmakohtia olivat mm.

  • Tieto kuolemasta ei siirry riittävän nopeasti
  • Sukuselvitykset ovat pitkälti paperisena ja tilaaminen omaisten vastuulla
  • Kuolleen omaisuustiedot saadaan paperilla
  • Pesän asiointi on paperisten valtakirjojen ja vaadittavien liitteiden vuoksi hyvin ongelmallista ja vaati monesti käyntiasiointia
  • Pesänselvityksen teko on manuaalityötä

Syntyi tavoitetilan malli, jossa asiointi voidaan suurelta osin automatisoida rajapintoja hyödyntäen. Tarvittavat tiedot ovat yleensä jo valmiiksi sähköisessä muodossa, joten ne on mahdollista toimittaa automatisoidusti, kun heräte tietotarpeesta on saatu.

Mistä kenkä nykyisin puristaa? Katso havainnollistava video

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Kuuntele Alivakuutussihteeri-podcast aiheesta

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Asiantuntijat

|

Aiheen osaajat FA:ssa