Pääosa finanssialan sääntelystä tulee EU:sta, joten merkittävä osa Finanssiala ry:n edunvalvontatyöstä liittyy EU-lainsäädäntöön. FA:n edunvalvontatyö EU-asioissa koostuu muun muassa yhteisten kantojen sorvaamisesta eurooppalaisten kattojärjestöjen kanssa sekä finanssialan näkemysten eteenpäin viemisestä tapaamisten ja muistioiden kautta sekä omatoimisesti että yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi tapaamalla EU-sääntelyä valmistelevia tahoja sekä osallistumalla finanssialan eurooppalaisten kattojärjestöjen (EBF, Insurance Europe, EFAMA, Eurofinas, Leaseurope, European Payments Council, European Coverered Bonds Council) kokouksiin. Tapaamisia järjestetään komission virkamiesten, europarlamentin meppien ja heidän avustajiensa kanssa, finanssivalvojien sekä muiden finanssialan päättäjien ja sidosryhmien kanssa.

FA:n vahvuutena EU-edunvalvonnassa on kaikkien finanssialan sektorien asiantuntemus. Painotamme omassa edunvalvonnassamme suomalaisia ja pohjoismaisia erityispiirteitä. Edustamme kattavasti kaikkia finanssialan sektoreita, joten toimintamallimme poikkeaa monista muista eurooppalaisista finanssialan edunvalvontajärjestöistä.

======
Suomalaisen finanssialan etu on, että meillä
on Euroopan unionissa yhteiset pelisäännöt,
yhdenmukainen valvonta ja laadukas sijoittajansuoja.
Näillä periaatteilla turvataan rahoitusmarkkinoiden
vakaus ja luotettavuus Euroopassa.
======

Brysselissä tehtävää työtä helpottaa syksyllä 2019 perustettu pohjoismaisten pankki- ja arvopaperivälittäjien yhdistysten yhteinen Brysselin toimisto; Nordic Finance office. Pankkisektorin etujärjestöjen lisäksi uudessa toimistossa ovat mukana myös arvopaperialan edunvalvontajärjestöt Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.

FA:ssa EU-edunvalvonnasta vastaa erityinen EU-tiimi. Tiiminvetäjänä toimii johtaja Mari Pekonen-Ranta. FA:n EU-tiimi kartoittaa EU-hankkeita, jotka edellyttävät suomalaisen finanssialan omaa edunvalvontaa. Omaa EU-edunvalvontaa tehdään erityisesti silloin, kun hankkeessa on erityisiä suomalaisia tai pohjoismaisia intressejä.

Finanssiala ry on rekisteröitynyt osaksi Euroopan komission avoimuusrekisteriä. Edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on kertoa kansalaisille organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoprosesseihin. Avoimuusrekisteri valvoo tällaista toimintaa hyvän edunvalvontatavan avulla.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt