Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntely (Solvenssi II)

EU-tason vakuutusyhtiösääntelyä
yksinkertaistettava

  • Nykyisiä vakavaraisuussääntelyn vaatimuksia on yksinkertaistettava ja helpotettava.
  • Vakuutusyhtiöiden raportointitaakkaa on pienennettävä.
  • Kun vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja kriisinhallintasääntelyä kehitetään, on vältettävä päällekkäistä sääntelyä.
  • Uudistusten ei pidä johtaa perusteettomiin vakavaraisuusvaatimusten kiristymiseen, jotka voisivat heikentää vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia kestävän rahoituksen tukemiseen.

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta säännellään EU-tasolla Solvenssi II -direktiivillä. Se yhdenmukaistaa EU-alueella vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, vastuuvelan laskennan ja vakavaraisuusvalvonnan. Lisäksi direktiivi sisältää laadullisia hallintojärjestelmää koskevia vaatimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtiön toimintaan liittyvien riskien asianmukainen hallinta. Direktiivi on jo voimassa, mutta sen sisältöä arvioidaan vuonna 2021 meneillään  olevassa tarkastelussa.  Vakuutusyhtiöiden kriisinhallintaa on pohdittu kehitettäväksi myös muuten kuin osana Solvenssi II:ta.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat