Palo-, murto- ja vuotovahingot

Palovahingot

Tulipaloista aiheutuvia vahinkoja korvataan vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla. Paloissa menehtyy vuosittain yli 50 henkilöä.

Suuri osa tulipaloista liittyy sähköön. Syynä on virheellinen sähkölaitteiden käyttö tai viallinen sähkölaite. Muita syitä tulipaloihin on tuhopoltot, varomaton tulen käsittely, tulityöt ja salamaniskut.

Finanssiala (FA) kerää tietoa palovahingoista vahinkokehityksen seuraamiseksi ja uusien ilmiöiden havaitsemiseksi. FA torjuu palovahinkoja laatimalla turvallisuusohjeita ja luetteloimalla automaattisten sammutuslaitteiston suunnitteluliikkeitä. Suunnitteluliikkeellä on käytössä kolmannen osapuolen arvioima laatujärjestelmä, alan tutkinnon suorittanut suunnittelija ja riittävästi referenssikohteita.

Automaattinen sammutuslaitteisto on tehokkain tiedossa oleva keino suojata omaisuutta ja vähentää palokuolemia.

FA toimii yhteistyössä pelastusalan, poliisin sekä paloturvallisuusalan toimijoiden kanssa palovahinkojen vähentämiseksi.

Murtovahingot

Murto- ja varkausvahinkoja korvataan kotitalouksille ja yrityksille vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla. Korvattavia vahinkoja on vuosittain noin 30 000 kappaletta. Tämä tarkoittaa noin 80 vahinkoa joka päivä.

Finanssiala (FA) torjuu rikosvahinkoja tekemällä turvallisuusohjeita ja luetteloimalla turvallisuustuotteita sekä niitä toimittavia liikkeitä.

Liikkeellä on käytössä kolmannen osapuolen arvioima laatujärjestelmä, alan tutkinnon suorittanut suunnittelija ja riittävästi referenssikohteita.

FA seuraa myös rikollisuuden ilmiöitä ja niiden kansainvälistä kehitystä yhdessä viranomaisten sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa. FA seuraa ja kokoaa tietoja ajoneuvo-, vene- ja polkupyörävarkauksista yhteistyössä poliisin ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Vuosittain julkaistaan tilastotietoja varkaustilanteen kehityksestä.

Vuotovahingot

Vuotovahingoista aiheutuvia korvauksia maksetaan noin 160 miljoonalla eurolla vuosittain. Korvattavia vuotovahinkoja on noin 37 000 kappaletta vuosittain. Tämä tarkoittaa noin sata vahinkoa joka päivä.

Vesi- ja vuotovahingot johtuvat käyttövesiputkistojen ja viemäriputkistojen vanhenemisesta, vettä käyttävien laitteiden lisääntymisestä ja rakennusvirheistä.

Vuotovahingot torjuttavissa

Finanssiala (FA) on tehnyt selvityksiä vuotovahingoista vahinkokehityksen seuraamiseksi ja syiden selvittämiseksi. Vuotovahinkojen syyt on selvitetty ja selvitysten mukaan keskeisimmät syyt vahinkoihin eivät ole muuttuneet. Viimeisin tutkimus on vuodelta 2013. 

Keinot vuotovahinkojen torjuntaan ovat oikea-aikainen putkiremontti, astianpesukoneiden oikeanlainen asennus, valvottu käyttö ja uusiminen ennen käyttöiän loppumista.

FA osallistuu kosteusmittaajien koulutusohjelmien ja tutkintojen kehittämiseen sekä vesi- ja viemärisaneerausten laadun kehittämiseen yhdessä kiinteistöalan toimijoiden kanssa.

Pätevöityneet kosteudenmittaajat (PKM) ja Eurofins Expert Services Oy sertifioimat rakenteiden kosteuden mittaajat on listattu seuraavilla sivuilla: Taitotalo ja Sertifikaattihaku.fi.

Lisätietoja kosteudenmittauksesta ja auktorisoinnista löytyy Vahinkoalan Auktorisointiryhmä VAR -sivuilta.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat