Tahdomme tehdä edunvalvontatyöstämme eli lobbauksesta avointa. Lobbaus on merkittävä osa demokratiaa. Viisas päätöksentekijä kuuntelee ennen päätöksentekoa eri intressi- ja asiantuntijatahoja. Dialogi tarjoaa tietoa ja syventää käsityksiä päätösten merkityksestä ja vaikutuksista.

Toimimme lobbauksessamme seuraavien periaatteiden mukaan:

  • Kerromme avoimesti, ketä edustamme ja mitkä ovat tavoitteemme.
  • Otamme asioihin kantaa finanssialan edunvalvojan roolissa.
  • Valmistelemme asiamme huolella yhdessä jäsentemme kanssa ja toimimme oikeaan aikaan.
  • Kerromme kaikki asiaan liittyvät olennaiset näkökulmat, myös erilaiset mielipiteet.
  • Varmistamme, että viestimme ymmärretään oikein.
  • Emme anna tai vastaanota lahjoja, jotka voivat vaikuttaa omaan tai lahjan saajan päätöksentekoon.
  • Vieraanvaraisuudessa noudatamme tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.

======
FA on rekisteröitynyt EU:n avoimuusrekisteriin
ja kannattaa Suomeen omaa
lobbauksen avoimuusrekisteriä.
======

Olemme tiiviisti mukana alan eurooppalaisessa edunvalvonnassa kattojärjestöjen EBF:n (European Banking Federation), Insurance Europen ja EFAMA:n (European Fund and Asset Management Association) kautta. Olemme myös pohjoismaisen arvopaperiyhdistyksen (Nordic Securities Association) aktiivinen jäsen.

Finanssiala ry on rekisteröitynyt osaksi Euroopan komission avoimuusrekisteriä. Edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on kertoa kansalaisille organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoprosesseihin. Avoimuusrekisteri valvoo tällaista toimintaa hyvän edunvalvontatavan avulla.

FA kannattaa lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön läpinäkyvyyden lisäämistä Suomessa. FA tukee lobbauksen avoimuusrekisterin käyttöönottoa. Rekisterin soveltamisalaksi on tarkoituksenmukaista ottaa ensivaiheessa eduskunta ja ministeriöt.

======
Moniarvoiseen demokratiaan kuuluu,
että poliittinen päättäjä kuuntelee ennen päätöksentekoa
eri intressi- ja asiantuntijatahoja.
======

FA:n lobbareita on aktiivisesti mukana Edunvalvontafoorumissa, joka on yritysten ja yhteisöjen edunvalvontatehtävissä työskentelevien vaikuttamisen ammattilaisten perustama vapaa keskusteluverkosto. Sen tarkoituksena on vahvistaa lobbauksen avoimuutta sekä käydä yhteiskunnallista keskustelua lobbauksen oikeutuksesta ja eettisistä periaatteista.

Avoimuusrekisteri lobbaamiseen ja Suomalainen edunvalvonta tarvitsee lisää avoimuutta

FA haluaa olla kantamassa yhteiskunnallista vastuuta myös osallistumalla poliittisen toiminnan tukemiseen. Olemme tukeneet meitä lähestyneitä puolueita ja niiden ehdokkaita sekä eduskunta- että eurovaaleissa. FA:n edustajat ovat osallistuneet muun muassa maksullisiin vaaliseminaareihin sekä puhujina että osallistujina. Julkistamme verkkosivuillamme antamamme kaikki vaalituet, myös summat jäävät alle 1 500 euron.

FA:n osallistuminen puolueiden ja ehdokkaiden maksullisiin eduskuntavaaliseminaareihin

Julkistamme vuosittain myös lobbauksemme avoimuustilinpäätöksen, jossa kerromme, keitä olemme lobanneet ja mistä aiheista.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt