Tahdomme tehdä edunvalvontatyöstämme eli lobbauksesta avointa. Lobbaus on merkittävä osa demokratiaa. Viisas päätöksentekijä kuuntelee ennen päätöksentekoa eri intressi- ja asiantuntijatahoja. Dialogi tarjoaa tietoa ja syventää käsityksiä päätösten merkityksestä ja vaikutuksista. Julkistamme myös vuosittain lobbauksemme avoimuustilinpäätöksen, jossa kerromme, keitä olemme lobanneet ja mistä aiheista.

Toimimme lobbauksessamme seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Kerromme avoimesti, ketä edustamme ja mitkä ovat tavoitteemme.
 • Otamme asioihin kantaa finanssialan edunvalvojan roolissa.
 • Valmistelemme asiamme huolella yhdessä jäsentemme kanssa ja toimimme oikeaan aikaan.
 • Kerromme kaikki asiaan liittyvät olennaiset näkökulmat, myös erilaiset mielipiteet.
 • Varmistamme, että viestimme ymmärretään oikein.
 • Emme anna tai vastaanota lahjoja, jotka voivat vaikuttaa omaan tai lahjan saajan päätöksentekoon.
 • Vieraanvaraisuudessa noudatamme tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.

======
FA on rekisteröitynyt EU:n avoimuusrekisteriin
ja on kannattanut Suomeen omaa
lobbauksen avoimuusrekisteriä.
======

Olemme tiiviisti mukana alan eurooppalaisessa edunvalvonnassa kattojärjestöjen EBF:n (European Banking Federation), Insurance Europen ja EFAMA:n (European Fund and Asset Management Association) kautta. Olemme myös pohjoismaisen arvopaperiyhdistyksen (Nordic Securities Association) aktiivinen jäsen.

Finanssiala ry on rekisteröitynyt osaksi Euroopan komission avoimuusrekisteriä. Edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on kertoa kansalaisille organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoprosesseihin. Avoimuusrekisteri valvoo tällaista toimintaa hyvän edunvalvontatavan avulla.

FA kannattaa lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön läpinäkyvyyden lisäämistä Suomessa. FA on tukenut lobbauksen avoimuusrekisterin käyttöönottoa. Rekisterin soveltamisalaksi on tarkoituksenmukaista ottaa ensivaiheessa eduskunta ja ministeriöt.

Teksti jatkuu faktalaatikon jälkeen.

Avoimuusrekisteri.fi -palvelu avautui vuoden 2024 alussa

 • Tavoitteena on lisätä lobbauksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä säätämällä oikeushenkilöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille velvollisuus ilmoittaa avoimuusrekisteriin eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta ja elinkeinotoimintana harjoitettavasta vaikuttamistoiminnan neuvonnasta.
 • Soveltamisalana ovat eduskunta ja ministeriöt, koska suurin osa vaikuttamistoiminnasta kohdistuu niihin ottaen huomioon niiden aseman lainsäädäntö- ja budjettiprosessissa.
 • Pienimuotoinen vaikuttamistoiminta jää rekisterin ulkopuolelle, eikä myöskään järjestäytymätöntä kansalaistoimintaa tai yksityishenkilöiden toimintaa rekisteröidä.
 • Rekisteriin ilmoitetaan yhteydenpidon kohteet yksilöitynä henkilön tarkkuudella: kansanedustajat, ministerit, poliittiset valtiosihteerit ja erityisavustajat, kansliapäälliköt, alivaltiosihteerit ja osastopäälliköt sekä selvityshenkilöt. Kansanedustajien avustajista ja eduskuntaryhmien henkilöstöstä ilmoitetaan tieto eduskuntaryhmästä yksilöimättä henkilöä. Ministeriöiden muihin virkamiehiin kohdistuvasta yhteydenpidosta ilmoitetaan tieto osastosta ja yksiköstä.
 • Toimijat velvoitetaan raportoimaan kaksi kertaa vuodessa. Ilmoitus tehdään tammikuun alusta helmikuun loppuun kestävän ilmoituskauden aikana sekä heinäkuun alusta elokuun loppuun kestävän ilmoituskauden aikana. Annetuista tiedoista pitäisi käydä ilmi yhteydenpidon kohteet, aiheet ja pääasialliset yhteydenpitotavat. Kerran vuodessa ilmoitetaan arvio käytetyistä taloudellisista resursseista.
 • Rekisterin sisältämät tiedot julkaistaan avoimuusrekisteri.fi-palvelussa. Tietojen saaminen rekisteristä on maksutonta.
 • Rekisteriviranomaisena toimii Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV, jonka tehtävänä on opastaa ilmoitusvelvollisia ja laatia tarkemmat ohjeet rekisterin käyttöön.
 • VTV asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on laatia hyvää edunvalvontatapaa koskevat suositukset ja toimia yhteistyöelimenä lakiin liittyville sidosryhmille.

======
Moniarvoiseen demokratiaan kuuluu,
että poliittinen päättäjä kuuntelee ennen päätöksentekoa
eri intressi- ja asiantuntijatahoja.
======

FA:n lobbareita on aktiivisesti mukana Edunvalvontafoorumissa, joka on yritysten ja yhteisöjen edunvalvontatehtävissä työskentelevien vaikuttamisen ammattilaisten perustama vapaa keskusteluverkosto. Sen tarkoituksena on vahvistaa lobbauksen avoimuutta sekä käydä yhteiskunnallista keskustelua lobbauksen oikeutuksesta ja eettisistä periaatteista.

Teksti jatkuu näyteikkunan jälkeen.

Poliittisen toiminnan tukeminen ja lobbauksen avoimuustilinpäätös

FA haluaa olla kantamassa yhteiskunnallista vastuuta myös osallistumalla poliittisen toiminnan tukemiseen. Olemme tukeneet meitä lähestyneitä puolueita ja niiden ehdokkaita sekä eduskunta- että eurovaaleissa. FA:n edustajat ovat osallistuneet muun muassa maksullisiin vaaliseminaareihin sekä puhujina että osallistujina. Julkistamme verkkosivuillamme antamamme kaikki vaalituet, myös summat jäävät alle 1 500 euron.

FA:n osallistuminen puolueiden ja ehdokkaiden maksullisiin eduskuntavaaliseminaareihin

Julkistamme vuosittain myös lobbauksemme avoimuustilinpäätöksen, jossa kerromme, keitä olemme lobanneet ja mistä aiheista.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt