Ikääntyvien taloudellinen varautuminen

Pitkä elämä edellyttää
taloudellista varautumista

  • Omaa taloudellista varautumista senioriajan tarpeisiin on pohdittava jo hyvissä ajoin ennen eläkeikää.
  • Finanssialalta löytyy työkaluja tukemaan taloudellista varautumista. Uusien työkalujen kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvitaan tukea ja kannustimia myös yhteiskunnalta.
  • Asenteiden on muututtava, jotta työurat pitenevät ja ikääntyneiden työmahdollisuudet ja työnteko lisääntyvät.

Finanssiala on hyvinvointiyhteiskunnan kumppani asiakkaittensa eri elämänvaiheissa. Talousosaamisen vahvistaminen on tärkeätä kaiken ikäisille ja erityisesti muutostilanteissa, kuten eläkkeelle siirryttäessä. Ikääntymisen myötä tulevat uudet tarpeet lisäävät ennakoinnin merkitystä omien talousasioiden hoidossa. Finanssiala ry käy vuoropuhelua ikääntyneitä edustavien järjestöjen kanssa. Yhdessä pohdimme keinoja, joilla muistutetaan ihmisiä suunnittelemaan hyvissä ajoin tulevaa.

Taloudellinen toimeentulo eläkevuosina koostuu monesta asiasta: palkasta ja sen pohjalta muodostuneesta työeläkkeestä, omasta varallisuudesta ja säästöistä sekä omasta toimintakyvystä ja terveydestä. Tutkimusten mukaan eläkeläiset kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi, ja useimmat ovat varautuneet eläkeikään myös itse. Taloudellinen tilanne kuitenkin huolestuttaa myös monia. Yhä useampi seniori haluaa tehdä ansiotyötä eläkkeellä, ja joka kolmas on jossain muodossa sitä tehnytkin.

Yhteistyöhankkeita monien kanssa

Finanssiala ry tekee yhteistyötä ikääntyvien talousosaamisen ja taloudellisen varautumisen edistämiseksi, maksamisen helpottamiseksi, ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjumiseksi sekä ikääntyneiden digitaitojen edistämiseksi useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yksi esimerkki on Vanhustyön Keskusliiton vanheneminen.fi-verkosto. Sen yhteydessä pohditaan laajasti taloudellista varautumista vanhuuteen.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat -hankkeen (2018–2021) tarkoitus on lisätä yleisesti, mutta erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa tietämystä taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista sekä niiden ilmenemismuodoista ja torjunnasta. FA:n asiantuntijat ovat osallistuneet hankkeen ohjausryhmään sekä koulutuskiertueille, joihin vuoden 2020 ja 2021 aikana osallistui yli 1 000 ihmistä. Koulutuskiertueella puhuivat Finanssiala ry:n asiantuntijoiden lisäksi poliisin, Rikosuhripäivystyksen sekä pankkien edustajat.

FA on Kansallisen Senioriliiton Rohkeasti Seniori-hankkeen ohjausryhmässä. Hanke tähtää työuraansa päättävien ihmisten aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen elämään.  

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäähyväiset paperille – sähköinen maksaminen on helppoa ja turvallista

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelun (Talpa) ja FA:n puoli vuotta kestäneen pilotin avulla löydettiin useita keinoja, joilla ikääntyneiden siirtymistä paperilaskusta e-laskuun ja suoramaksuun saadaan helpotettua. Pilotin osapuolet löysivät myös uusia yhdessä tekemisen tapoja pilotin valmistelun ja toteuttamisen aikana.

Lue hankkeen loppuraportti 11.6.2020

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat