Asiakkaan tunteminen

Finanssipalvelun tarjoajilla on lakiin perustuva
velvollisuus tuntea asiakkaansa

  • Finanssipalvelun tarjoajalla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankin, vakuutusyhtiön, sijoituspalvelua tarjoavan yrityksen, rahastoyhtiön, maksulaitoksen ja virtuaalivaluutan tarjoajan on varmistuttava asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä.
  • Sen on myös tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Asiakkaan tunteminen edellyttää myös, että palveluntarjoaja tietää, kenen toimeksiannosta ja kenen varoilla liiketoimia tehdään.
  • Pankki ja vakuutusyhtiöt muotoilevat asiakkaan tuntemiseksi esitetyt kysymykset ja sisäiset ohjeensa lakien ja omien riskiarvioidensa mukaisesti.
  • Asiakkaan poliittisesta merkittävyydestä esitetään kysymyksiä, koska yhteiskunnallinen valta mahdollistaa väärinkäytöksiä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat