Asiakkaan tunteminen

Finanssipalvelun tarjoajilla on lakiin perustuva
velvollisuus tuntea asiakkaansa

Finanssipalvelun tarjoajalla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankin, vakuutusyhtiön, sijoituspalvelua tarjoavan yrityksen, rahastoyhtiön, maksulaitoksen ja virtuaalivaluutan tarjoajan on varmistuttava asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä.

Sen on myös tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Asiakkaan tunteminen edellyttää myös, että palveluntarjoaja tietää, kenen toimeksiannosta ja kenen varoilla liiketoimia tehdään.

Pankki ja vakuutusyhtiöt muotoilevat asiakkaan tuntemiseksi esitetyt kysymykset ja sisäiset ohjeensa lakien ja omien riskiarvioidensa mukaisesti.

Asiakkaan poliittisesta merkittävyydestä esitetään kysymyksiä, koska yhteiskunnallinen valta mahdollistaa väärinkäytöksiä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Mika Linna

Johtava asiantuntija

Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja tietoverkkorikosten torjunta, kyberturvallisuus, finanssialan varautuminen