OSINKOJEN LÄHDEVERO

Osinkojen lähdevero olisi Suomelle vahingollinen

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Tulevalla hallituskaudella ei pidä ottaa käyttöön osinkojen lähdeveroa, joka olisi vahingollinen niin institutionaalisille sijoittajille (mm. työeläkeyhtiöille) kuin kotimaisille sijoitusrahastoille. Veroratkaisu nostaisi muun muassa paineita työeläkemaksujen korotuksiin ja antaisi kilpailuedun ulkomaisille sijoitusrahastoille.

VM:n asiantuntijaryhmä selvitti päättyneellä vaalikaudella osinkojen lähdeveroa ja päätyi siihen, että se soveltuisi huonosti nykyiseen osinkoverojärjestelmään.

Työeläkeyhtiöiden joutuminen osinkojen lähdeverotuksen kohteeksi lisäisi eläkejärjestelmän verorasitusta ja loisi lisäpaineita eläkemaksujen korotuksiin. Eläkejärjestelmämme perustuu osin rahastointiin ja korkoa korolle periaatteeseen. Pienikin kustannus kertaantuu johtaen pitkällä aikavälillä eläkevarojen määrän jäämisen tavoiteltua matalammaksi. Laskun maksavat suomalaiset yritykset ja työntekijät.

Sijoitusrahastot ovat merkittäviä omistajia useissa suomalaisissa yrityksissä. On tärkeää, että suomalaisyritykset säilyvät kiinnostavana sijoituskohteena jatkossakin. Sijoitusrahastot ovat koko kansan sijoitustuote. Suomalaisten kannustaminen säästämään ja sijoittamaan luo perustaa kotimaiselle omistajuudelle, uusille innovaatioille ja työllisyydelle.

Taustaa

Sanna Marinin hallituskaudella valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmä selvitti osinkojen lähdeveroa ja totesi loppupäätelmässään (8.6.2021), että osinkojen uusi lähdevero soveltuisi nykyiseen osinkoverojärjestelmään huonosti. Marinin hallitus teki viisaan päätöksen haudata osinkojen lähdevero, millä tuettiin kotimaista omistajuutta, tavallisten suomalaisten sijoittamista ja työeläkejärjestelmää.

Vaikka osinkojen uuden lähdeveron tavoite olisi kiristää ulkomaisten sijoittajien verotusta, iskisi se nimenomaan sellaisiin kotimaisiin toimijoihin kuin työeläkeyhtiöt, ja eläkevarojen sijoittamisesta saatu tuotto pienenisi. Sijoitusrahastoihin kohdistuva lähdevero kohdistuisi tuoton kautta myös tavallisiin suomalaisiin rahastosijoittajiin. Osinkojen lähdevero pienentää suoraan sijoittajalle sijoituksesta jäävää tuottoa, mikä taas vähentää halukkuutta sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt