Osinkojen lähdevero

Institutionaalisten sijoittajien ja
sijoitusrahastojen lähdeveron
maksajiksi joutuisivat lopulta
rahastosijoittajat ja eläkkeensaajat

  • Institutionaalisille sijoittajille esitetty osinkojen lähdevero on valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmän jatkoselvittelyssä. Tavoite on kiristää ulkomaisten sijoittajien verotusta, mutta Finanssialan arvion mukaan kaavailtu lähdeverosta, iskisi nimenomaan kotimaisiin toimijoihin esimerkiksi sijoitusrahastoihin ja työeläkeyhtiöihin.
  • Lähdevero antaisi kilpailuedun ulkomaisille rahastoille kotimaisiin verrattuna. Ulkomaisia rahastoja voidaan tarjota rajat ylittävästi Suomeen. EU:ssa rahastot ovatkin keskittyneet Irlantiin ja Luxemburgiin, joissa on puolet unionin rahastopääomista. Verosopimusten johdosta lähdeveroa ei voitaisi periä esimerkiksi irlantilaisilta rahastoilta.
  • Lähdevero kohdistuisi tuoton kautta myös tavallisiin rahastosijoittajiin, joita on noin miljoona suomalaista.
  • Työeläkeyhtiöiden joutuminen osinkojen lähdeverotuksen kohteeksi lisäisi eläkejärjestelmän verorasitusta ja loisi lisäpaineita eläkemaksujen korotukseen. Eläkejärjestelmämme perustuu osin rahastointiin ja korkoa korolle periaatteeseen. Pienikin kustannus kertaantuu johtaen pitkällä aikavälillä eläkevarojen määrän jäämiseen tavoiteltua matalammaksi. Laskun maksavat suomalaiset yritykset ja työntekijät.
  • Sijoitukset liikkuvat liukkaasti rajojen yli. Uhkana on, että kokonaisuudessaan verotulot vähenisivät eivätkä kasvaisi. Suomessa kotipaikkaansa pitävä rahastoyhtiö ja sen työntekijät maksavat veronsa Suomeen. Jos rahastot siirtyvät muualle, myös näiden toimintaan liittyvät verotulot menetetään.
  • Kotimaiset rahastot tarjoavat suomalaisyrityksille yhden pääoman saantikanavan. Suomalaisiin rahastoihin on sijoitettuna varoja yhteensä reilut 130 miljardia euroa, josta noin viidennes on ruotsalaisten varoja. Uhkana on myös, että ulkomaille siirtyvien rahastojen kiinnostus Suomen markkinaa kohtaa voi heiketä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Asiantuntijat

|

Aiheen osaajat FA:ssa