Strategiakauden painotukset

Euroopan unioni

 • Merkittävin osa sääntelystä finanssialalle tulee EU:sta.
 • FA:n resurssien riittävyyttä vaikuttavaan EU-edunvalvontaan on tarkasteltava.
 • EU-vaikuttamista voi edesauttaa liittoutuminen mm. muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomen talous

 • FA edistää toimivaa markkinataloutta ja osallistuu finanssialan kasvustrategian laadintaan.
 • Korostamme finanssialan merkitystä talouden toimijana ja veronmaksajana. Kestävä julkinen talous vähentää paineita lisätä toimialan taloudellista rasitetta.
 • Osallistumme eläkejärjestelmän uudistamiseen aktiivisesti.

Vastuullisuus ja maine

 • Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat suurimpia taloudellisia uhkia.
 • Finanssisektorilla on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä.
 • ESG-sääntely lisääntyy, mikä tuo lisää kustannuksia.
 • Finanssialan on oltava houkutteleva työnantaja ja uravaihtoehto, missä ala ei ole pärjännyt riittävän hyvin.

Strategiakauden painotuksien perusteet

Poliittinen tilanne

 • Venäjän aloittama sota Euroopassa luo poliittista ja taloudellista epävakautta.
 • Vastakkainasettelu demokratioiden ja autoritaaristen valtioiden välillä vahvistuu.
 • Finanssialasta tulee myös politiikanteon instrumentti.
 • EU:n ja valtioiden rooli talouden toimijoina on kasvussa, mutta  sääntelyn keventämistä ei tällä hetkellä edistetä.

Väestönkehitys

 • Suomen väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee.
 • Väestö keskittyy entisestään kasvukeskuksiin, mikä lisää sosiaalista ja taloudellista polarisaatiota Suomen sisällä.
 • Suomi kilpailee työperäisestä maahanmuutosta muiden maiden kanssa ja siksi houkuttelevuutta on lisättävä.

Digitalisaatio

 • Väestössä on sekä digiosaajia että digitaidottomia.
 • Datan lisääntyminen ja tekoäly mahdollistavat sekä tehostamista että uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi ne luovat uutta kilpailua. Datan käytön ehtoja ja omistajuutta koskevat näkökulmat tuottavat ratkaistavia kysymyksiä sekä uutta sääntelyä.

Finanssialan kriisinkestävyys

 • Kyberrikollisuutta esiintyy yhä enemmän ja jatkuvasti kehittyneemmissä muodoissa. Motiivit ovat sekä taloudellisia että poliittisia.
 • Kyberturvallisuuden lisääminen merkitsee sääntelyn lisääntymistä ja kustannuksia finanssialan toimijoille.

Tahtotila

Finanssiala ry on avoin ja vastuullinen vaikuttaja.

Ehdotamme ratkaisuja, jotka ovat sekä jäsentemme että yhteiskunnan etu.

Perustehtävä

Finanssiala ry on suomalaisen finanssialan ääni Suomessa ja EU:ssa.

Työyhteisön arvot

Teemme yhdessä ja autamme toisiamme

 • Jokainen meistä kantaa vastuunsa työyhteisön hengestä.
 • Saavutamme tavoitteemme vain tekemällä yhdessä. 
 • Teemme työmme sovitusti ja laadukkaasti aikataulussa.
 • Kiitämme, kannustamme ja kehumme hyvästä työstä. Olemme avoimia palautteelle.
 • Osaamme arvostaa, että jokainen on  asiantuntija omalla sarallaan. 

Olemme edelläkävijöitä

 • Käymme  avoimin mielin vuoropuhelua myös kriittisten tahojen kanssa.
 • Opettelemme uutta jakaen osaamistamme työtovereille.
 • Ennakoimme yhdessä tulevaa, olemme valmiita näyttämään mallia muille.
 • Otamme rohkeasti käyttöön uusia työtapoja ja työkaluja sekä luovumme vanhoista.
 • Etsimme työssämme uteliaasti ratkaisuja ongelmiin, emme ongelmia ratkaistavaksi.

Olemme vastuullisia

 • Otamme työmme vaikutukset huomioon laaja-alaisesti. 
 • Ajattelemme pitkäjänteisesti.
 • Esitämme asiamme avoimesti liioittelematta ja vähättelemättä.
 • Huolehdimme tietomme luotettavuudesta. Kerromme, jos emme jotain tiedä.
 • Olemme kaikki vastuussa työhyvinvoinnista sekä omasta ja toistemme jaksamisesta.