Tulvat

Tulva uhkaa – toimi näin

 • Tulvat jaetaan vesistötulviin, merivesitulviin ja hulevesitulviin.
 • Tulvaan voit varautua hankkimalla tarpeelliset välineet omaisuuden suojaamiseksi vedeltä.
 • Tulvan noustessa suojaa kiinteistö, siirrä omaisuus tulvaveden ulottumattomiin ja pysy korkealla rakennuksessa tai maastossa.

Vaikuta ennalta

Selvitä

 • Omaisuuteesi kohdistuvat tulvariskit
 • Kotivakuutuksen kattavuus ja vakuutusehdot
 • Miten tulva on alueella ennen käyttäytynyt, ja miten sen oletetaan tulvatilanteessa leviävän. Apuna voit käyttää tulvakarttoja
 • Miten katkaiset sähkövirran rakennuksesta
 • Missä viemärin sulkuventtiili on
 • Vaaravyöhykkeessä olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet
 • Vesi- ja maakaasulinjan sulku

Suunnittele

 • Tee lista asioista, joita haluat ottaa mukaan, jos joudut väliaikaisesti muuttamaan pois kotoa
 • Vähintään kolmen asunnon kiinteistöiltä edellytetään pelastussuunnitelmaa

Hanki varastoon

 • Hiekkaa, säkkejä, muovia ja muuta rakennusmateriaalia penkereen rakentamiseksi tai talon seinän alaosan suojaamiseksi muovilla
 • Muovia kellarin lattiakaivon päälle ja sen päälle paino
 • Tarvittaessa uppopumppu
 • Hätätilanteiden varalle kotivara useaksi päiväksi

Vuoden 2014 alusta alkaen vesistötulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja ei ole korvattu enää valtion varoista vaan vahinkovakuutuksista muiden omaisuusvahinkojen tapaan. Tulvavahinkoja korvataan tulvaturvan kattavasta kotivakuutuksesta. Tarkista siis vakuutuksesi kattavuus.

Torju vahingot

 • Siirrä auto paikkaan, johon tulvavesi ei ylety
 • Nosta vedeltä suojaan tulvarajan yläpuolelle arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet
 • Siirrä korkealle tai kiinnitä kaikki irralliset esineet, jotka saattavat kulkeutua tulvaveden mukana
 • Varmista, että kellarin ilmaventtiilit ovat kiinni
 • Varmista, että sadevesijärjestelmät toimivat eivätkä ole tukkeutuneet
 • Eristä silikonilla, ilmastointiteipillä tai laudoilla kellarin ikkunat, ilmastointikanavat ja ovet joita ei käytetä
 • Suojaa pohjakerroksen lattiakaivot muovilla ja hiekkasäkillä tai muulla sopivalla painolla
 • Sulje viemärin sulkuventtiili
 • Rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille
 • Ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli kuivana uppopumpulla

Kun lumi sulaa

 • Aukaise hyvissä ajoin pintavesien kulkureitit, esimerkiksi ojat, kourut ja siltarummut
 • Poista sadevesiviemärikaivojen päältä lumi ja jää
 • Varmista, että sadevesiviemäri vetää
 • Siirrä lunta pois riskialueelta

Kun tulva nousee

 • Lataa matkapuhelimet.
 • Varaa juomavettä vesijohtoveden saastumisen varalta
 • Tarkista taskulampun paristot
 • Kartoita riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ja varmista, että he saavat häiriön sattuessa apua
 • Tarkista eläinten turvallisuus
 • Varmista poistumisreitti tulva-alueelta ja varaa tarvittaessa vene poistumista varten
 • Seuraa tiedotusvälineistä tulvatiedotusta
 • Vältä tulvaveteen koskettamista
 • Älä anna lasten leikkiä tulvavedessä

Tulvan aikana

 • Pysy korkealla rakennuksessa tai maastossa, poissa tulvivasta vedestä. Tulvavesi voi sisältää myös jätevettä
 • Kuuntele tiedotuksia, hälytyksiä ja ohjeita (radiosta, kaiutinautosta, yleinen hälytysmerkki jne.) ja toimi niiden mukaan
 • Siirry turvaan tulvaherkältä alueelta
 • Jos et pääse omin avuin turvaan ja jos tulva uhkaa ihmisiä tai omaisuutta, soita hätänumeroon 112
 • Ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne
 • Älä aja veden peittämää tietä
 • Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon
 • Varo teissä olevia syöpymiä, tulvan kuljettamaa irtainta materiaalia. Vältä siltoja
 • Vältä kävelemistä tulvavedessä. Jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen
 • Älä käytä hissiä
 • Katkaise tarvittaessa sähkö pääkytkimestä
 • Varaudu evakuointiin

Tulvavahingon tapahduttua

 • Tarkista rakennusten vauriot
 • Heitä pois elintarvikkeet, jotka ovat joutuneet kosketuksiin tulvaveden kanssa
 • Vaurioituneiden tilojen kosteus on pyrittävä saamaan normaaliksi mahdollisimman nopeasti
 • Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöösi. Vakuutusyhtiöiden sivuilla on ohjeet, miten toimia vahinkotilanteissa

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat