Henkilötunnuksen uudistus

Henkilötunnukset uudistettava
kustannustehokkaasti

Henkilötunnusuudistus on toteutettava niin, että julkiselle ja yksityiselle sektorille aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia. Henkilötunnuksen kokonaisuudistuksen kustannukset voivat koko yhteiskunnan tasolla nousta miljardiluokkaan.

Henkilötunnuksen riittävyysongelmat ja sukupuolikysymys ovat ratkaistavissa erikseen ilman kokonaisuudistustakin. Muihin henkilötunnukseen liittyviin ongelmiin ei henkilötunnuksen muodon muuttaminen toisi ratkaisua.

FA pitää viisaana hallituksen päätöstä uudistaa henkilötunnusta osissa. Kun tunnuksien riittävyys- ja sukupuoliongelmat ratkaistaan erikseen, ei tunnuksen perinpohjaista kokonaisuudistusta pidä enää edes suunnitella.

Henkilötunnuksen riittävyyden takaamiseksi tehtävän välimerkkiuudistuksen aikataulu (esitetty käyttöönotto vuoden 2023 alussa) on käytännössä liian tiukka useiden niin finanssialan yritysten kuin muidenkin toimialojen kannalta.

VM:n Henkilötunnuksen uudistamista koskeva työryhmä julkaisi huhtikuussa 2020 loppuraportin. Siinä henkilötunnuksen ongelmina pidettiin muun muassa niiden riittävyyttä, keinohenkilötunnuksen saatavuuteen liittyviä kysymyksiä, henkilön iän ja sukupuolen näkymistä tunnuksessa sekä riskialttiutta väärinkäytöksille. Työryhmä esitti henkilötunnuksen kokonaisuudistusta, mikä johtaisi kaikkien – myös jo käytössä olevien – henkilötunnusten vaihtumiseen.

Laajamittainen uudistaminen aiheuttaisi massiivisia IT- ja prosessikustannuksia sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. Kuluja tulisi kaikille toimijoille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä.

Henkilötunnuksen kokonaisuudistus sai runsaasti kielteistä palautetta. Hallitus päättikin vuoden 2020 lopulla, että henkilötunnusuudistus toteutetaan erillisratkaisuin ja jatkotyö valmistellaan hankkeessa, jossa on mukana toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. FA on mukana hankkeessa. Hankkeen toimeksiannossa on kuitenkin edelleen mukana myös uusimuotoinen henkilötunnus.

Henkilötunnuksista vastaavan Digi- ja väestötietoviraston mukaan tunnukset ovat joiltakin päiviltä loppumassa viimeistään vuonna 2023. Tämän vuoksi välimerkkiuudistuksen aikataulua ei voida pidentää. Niissä organisaatioissa, joissa uusien välimerkkien käsittelyä ei saada toteutettua järjestelmiin tuossa aikataulussa, joudutaan tällaisen henkilötunnuksen omaavat asiakkaat käsittelemään poikkeusjärjestelyin. Asiakkaalle tämä voi näkyä käytännössä ei niin sujuvina palveluina.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat