Henkilötunnuksen uudistus

Henkilötunnukset uudistettava
kustannustehokkaasti

  • Henkilötunnusuudistus on toteutettava niin, että julkiselle ja yksityiselle sektorille aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia. Henkilötunnuksen korvaaminen uudella tunnisteella olisi valtava hanke, jonka kustannukset voivat koko yhteiskunnan tasolla nousta miljardiluokkaan.
  • Henkilötunnuksen riittävyysongelmat ja sukupuolikysymys ovat ratkaistavissa erikseen ilman kokonaisuudistustakin. Muihin henkilötunnukseen liittyviin ongelmiin ei henkilötunnuksen muodon muuttaminen toisi ratkaisua.
  • FA pitää viisaana hallituksen päätöstä uudistaa henkilötunnusta osissa. Kun tunnuksien riittävyys- ja sukupuoliongelmat ratkaistaan erikseen, ei tunnuksen perinpohjaista kokonaisuudistusta pidä enää edes suunnitella.Henkilötunnuksen rinnalle on ehdotettu luotavaksi uusimuotoinen yksilöintitunnus – sen luomista FA vastustaa.
  • Henkilötunnuksen riittävyyden takaamiseksi tehtävän välimerkkiuudistuksen aikataulu (esitetty käyttöönotto vuoden 2023 alussa) on käytännössä liian tiukka useiden niin finanssialan yritysten kuin muidenkin toimialojen kannalta.

VM:n Henkilötunnuksen uudistamista koskeva työryhmä julkaisi huhtikuussa 2020 loppuraportin. Siinä henkilötunnuksen ongelmina pidettiin muun muassa niiden riittävyyttä, keinohenkilötunnuksen saatavuuteen liittyviä kysymyksiä, henkilön iän ja sukupuolen näkymistä tunnuksessa sekä riskialttiutta väärinkäytöksille. Työryhmä esitti henkilötunnuksen kokonaisuudistusta, mikä johtaisi kaikkien – myös jo käytössä olevien – henkilötunnusten vaihtumiseen.

Laajamittainen uudistaminen aiheuttaisi massiivisia IT- ja prosessikustannuksia sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. Kuluja tulisi kaikille toimijoille, joilla on käytössään henkilötunnuksia sisältäviä rekistereitä ja asiakasjärjestelmiä.

Henkilötunnuksen kokonaisuudistus sai runsaasti kielteistä palautetta. Hallitus päättikin vuoden 2020 lopulla, että henkilötunnusuudistus toteutetaan erillisratkaisuin ja jatkotyö valmistellaan hankkeessa, jossa on mukana toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. FA oli mukana hankkeessa.

Työryhmätyön seurauksena tammikuussa 2022 julkaistiin luonnos hallituksen esitykseksi, jossa esitetään henkilötunnuksen rinnalle luotavaksi uusimuotoista yksilöintitunnusta. Yksilöintitunnus tuotaisiin väestötietojärjestelmän sisäiseen käyttöön ja halukkaat yritykset, yhteisöt ja viranomaiset voisivat halutessaan käyttää sitä yksilöivänä tunnisteena. Tunniste ei aluksi tulisi henkilöiden itsensä tietoon eikä käyttöön. Uusimuotoinen yksilöintitunnus tulisi tässä vaiheessa käyttöön nykyisen henkilötunnuksen rinnalle ja sen käyttöönotosta nykyistä henkilötunnusta korvaavana tunnisteena päätettäisiin myöhemmin erikseen. Uudesta yksilöintitunnuksesta ei olisi pääteltävissä henkilön ikää, sukupuolta tai muita henkilöön liittyviä tietoja.

FA:n mielestä uusimuotoisen yksilöintitunnuksen luominen ei kannata. Hyödyt olisivat marginaalisia verrattuna uuden yksilöintitunnuksen aiheuttamiin kustannuksiin ja käyttöönoton käytännön vaikeuksiin.

Henkilötunnuksista vastaavan Digi- ja väestötietoviraston mukaan tunnukset ovat joiltakin päiviltä loppumassa viimeistään vuonna 2023. Tämän vuoksi riittävyyden takaamiseksi tehtävän välimerkkiuudistuksen aikataulua ei voida pidentää. Välimerkkiuudistus tarkoittaa sitä, että nykymuotoiseen henkilötunnukseen tuodaan uusia välimerkkejä (kirjaimia) nykyisin käytössä olevien (+, – ja A ) lisäksi. Niissä organisaatioissa, joissa uusien välimerkkien käsittelyä ei saada toteutettua järjestelmiin ennen kuin uusilla välimerkeillä varustetut henkilötunnukset tulevat käyttöön, joudutaan tällaisen henkilötunnuksen omaavat asiakkaat käsittelemään poikkeusjärjestelyin. Asiakkaalle tämä voi näkyä käytännössä ei niin sujuvina palveluina.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat