1. Rekisterinpitäjä

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11–13
00180 Helsinki

Puhelin 020 793 4200
Faksi 020 793 4202 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11–13
00180 Helsinki

Puhelin 020 793 4200
Sähköposti fa(at)finanssiala.fi 

3. Rekisterin nimi

Finanssiala ry:n (FA) sidosryhmärekisteri kutsuille ja uutiskirjeille. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tietoja käytetään jäsenasioiden hoitamiseen, yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin, tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen sekä uutiskirjeen ja kutsujen lähettämiseen. Rekisteri perustuu www.finanssiala.fi kautta tehtyihin tilauksiin sekä julkisiin tietolähteisiin. Rekisterissä mukana oleville lähetetään uutiskirje tilauksen mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys FA:n joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat eteenkin: 

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
  • sekä uutiskirjeiden osalta tilatut uutiskirjekategoriat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin lisätään tietoja tehtyjen uutiskirjetilausten mukaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on vain rekisterinpitäjän käytössä tallennettuna palvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.