1. Rekisterinpitäjä

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11–13
00180 Helsinki

Puhelin 020 793 4200
Faksi 020 793 4202 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11–13
00180 Helsinki

Puhelin 020 793 4200
Sähköposti fa(at)finanssiala.fi 

3. Rekisterin nimi

Finanssiala ry:n (FA) sidosryhmärekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään jäsenasioiden hoitamiseen, yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin, tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen sekä uutiskirjeen lähettämiseen. Tietoja käytetään myös FA:n järjestämien tilaisuuksien (esim. koulutukset ja seminaarit) osallistujien rekisteröimiseen ja henkilötietojen käsittelyyn tästä johtuen. Lisäksi rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään vaikuttamis- ja sidosryhmätoiminnan koordinointiin ja avoimuusrekisterilain 8 §:n mukaisen toimintailmoituksen tekemiseen. Rekisteri perustuu www.finanssiala.fi kautta tehtyihin tilauksiin sekä julkisiin tietolähteisiin. Rekisterissä mukana oleville lähetetään uutiskirje tilauksen mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys FA:n joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat eteenkin: 

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
  • sekä uutiskirjeiden osalta tilatut uutiskirjekategoriat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin lisätään tietoja tehtyjen uutiskirjetilausten mukaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on vain rekisterinpitäjän käytössä tallennettuna palvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.