Jatkuva oppiminen

Jatkuvasta oppimisesta
muutosturvaa tulevaan

  • Koulutusjärjestelmän on pystyttävä tulevaisuudessa ennakoimaan työelämän tarpeita joustavasti ja tehokkaasti.
  • Jatkuvan oppimisen tueksi tarvitaan systemaattista työelämän ja oppilaitosten välille rakennettua yhteyttä. Tarvitaan myös sellaisia rahoitusmalleja, jotka tukevat jatkuvan oppimisen ja osaamista täydentävien kokonaisuuksien tarjontaa erityisesti korkea-asteella.
  • Jatkuvan oppimisen palvelutarjontaa on tehtävä tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen, oppilaitosten, työelämän ja yrityksien kesken ja rahoitusmallin tulee tukea tätä.
  • Suomeen on luotava kattavat elinikäisen ohjauksen palvelut, jotta kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja jotta osaamisen kehittämistä ohjataan yksilön ja yhteiskunnan kannalta strategisesti.
  • Jatkuvaa oppimista on tuettava julkisella digitaalisella alustalla, joka kokoaa jokaisen työkokemuksen, koulutuksen ja osaamisen yhteen ja ehdottaa täydennyskoulutusta sekä avoimia työpaikkoja.

Erityisesti finanssialalla on työn muutoksesta johtuva jatkuva tarve täydennyskoulutukselle.

Finanssialan pitkäaikainen edunvalvontatavoite on, että Suomessa toteutettaisiin jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista.

Finanssialan jatkuvan oppimisen linjauksia työstetään Finanssiakatemian yhteistyöverkostossa.  Akatemiassa ovat mukana finanssialan työnantajien lisäksi kaikki koulutusportaat ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoille sekä täydennyskouluttajat. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja