Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Suomi on osa yhtenäistä euromaksualuetta

Yhteinen euromaksualue SEPA (Single Euro Payment Area)

  • Kotimaan maksut maksajalta saajalle ovat SEPA-tilisiirtoja
  • SEPA-pikasiirrot välittyvät saajalle kymmenessä sekunnissa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, myös maasta toiseen

Euromaksualueen yhteisten maksupalveluiden sääntöjä ja standardeja ylläpitää ja kehittää European Payments Council (EPC).

Suomalaiset tilinumerot, rahalaitostunnukset ja BIC-koodit

Suomalaiset tilinumerot ovat IBAN-muotoisia. Tilinumeron osana on rahalaitostunnus, joka ilmaisee, minkä rahalaitoksen tilinumeroista on kysymys.

Finanssiala (FA) myöntää uudet rahalaitostunnukset ja ylläpitää luetteloa käytössä olevista rahalaitostunnuksista ja rahalaitosten BIC-koodeista, myös excel-taulukkona. Luetteloa päivitetään aina, kun rahalaitostunnuksissa tapahtuu muutos.

Kotimaanmaksut ovat SEPA-tilisiirtoja

Kotimaan maksut välitetään maksajalta saajalle SEPA-tilisiirtoina, kuten myös maksut muihin SEPA-maihin. Pankkien välillä SEPA-tilisiirrot kulkevat eurooppalaisen selvityksen EBA Clearingin välityksellä. Tilisiirrot kulkevat SWIFT-verkossa ja maksujen katteensiirto tapahtuu TARGET2-järjestelmässä.

SEPA-tilisiirtojen lisäpalvelut Suomessa

Suomessa pankit ovat sopineet SEPA-tilisiirroille seuraavista lisäpalveluista (Additional Optional Services) ja kansallisista käytännöistä:

Finanssiala (FA) ylläpitää lisäpalveluja ja kansallisia käytäntöjä sekä julkaisee luetteloa lisäpalveluja tarjoavista pankeista. Pankkia, joka haluaa liittyä AOS-palveluihin, pyydetään ottamaan yhteys Finanssiala ry:hyn sähköpostilla osoitteeseen paymentsupport@finanssiala.fi.

Pikamaksaminen

Pikasiirtojen välityksessä ollaan siirtymässä vaiheittain SEPA-pikasiirtojen käyttöön. Yhteisellä euromaksualueella (SEPA, Single Euro Payment Area) toimivat SEPA-pikasiirrot välittyvät saajalle kymmenessä sekunnissa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, myös maasta toiseen.

Palvelun yleinen maksimiraja välitettävälle pikasiirrolle on 100 000 euroa 1.7.2020 alkaen, mutta Suomessa pankit ovat sopineet maksimirajan poistamisesta kotimaassa välitettäviltä maksuilta. Pankit ottavat SEPA-pikasiirron palveluvalikoimaansa omalla aikataulullaan.

Pikamaksupalvelu ei korvaa perinteistä tilisiirtoa, vaan tulee käyttöön sen rinnalle.

SEPA-pikasiirtojen rinnalla käytetään vielä kansallista POPS online-järjestelmää. POPS online-järjestelmässä pikasiirto välitetään tunnin kuluessa maksajalta saajalle. POPS pikasiirtoja välitetään vain pankkipäivinä.

Maksuaineistot ISO20022-standardilla

Asiakas lähettää maksuaineistot pankkiin ISO20022-standardilla, yleisesti pankkiyhteysohjelmistolla. ISO20022 maksamisen opas tarkentaa SEPA-tilisiirtojen Suomen lisäpalveluja ja käytäntöjä asiakkaan pankkiin lähettämällä sanomalla.

Tiliote

Tiliote on käytettävissä ISO20022-standardin mukaisena. ISO20022 tiliote -oppaaseen ja tapahtumaraportti-oppaaseen on kuvattu SEPA-tilisiirtojen Suomen lisäpalvelujen ja käytäntöjen raportointi.

ISO-standardin mukaisen tiliotteen vaihtoehtona on kansallisen standardin mukainen konekielinen tiliote (KTO) ja saapuvien viitemaksujen luettelo, joka sisältää sähköisen erittelyn laskuttajan tilille maksetuista suomalaisen viitteen sisältävistä maksuista. Suomen kirjanpitokäytännön mukaan pankin antama sähköinen tiliote kelpaa tositteena yhdessä maksajalle jääneen lasku- tai kuittiosan kanssa.

Tietoliikenneyhteydet asiakkaan ja pankin välillä

Asiakkaan ja pankin välisten tietoyhteyksissä käytetään yleisesti Web Service -tiedonsiirtopalvelua. Siinä tietoliikenne tapahtuu salatulla yhteydellä Internetissä. Yhteyden turvallisuus perustuu PKI-varmenteeseen.

Web Services -kuvauksessa on määritelty turvallisuus- ja sanomamääritykset, joita käytetään Web Services -rajapinnassa yrityksen ja pankin välillä. Kuvauksen ylläpidosta vastaavat Nordea Pankki, OP Ryhmä ja Danske Bank. Yhteisen kuvauksen lisäksi kukin pankki julkaisee omat pankkikohtaiset dokumenttinsa.

Maksukortit Suomessa

Pankkien Suomessa myöntämät kortit ovat pääsääntöisesti tiliin liitettyjä debit-kortteja. Debit-kortilla asiakas voi maksaa ja nostaa käteistä sekä Suomessa että ulkomailla. Debit-korttitapahtumat veloitetaan asiakkaan tiliin liitetyltä pankkitililtä. Pankit myöntävät myös credit-kortteja, jotka voivat toimia maksuaikakorttina tai luottokorttina. Pankkien myöntämät kortit ovat yhtenäisen euroalueen mukaisia kansainvälisiä kortteja, valtaosin MasterCard- tai Visa -kortteja ja sisältävät turvallisuutta lisäävän sirun.

Korttimaksuja vastaanottavan yrityksen on tehtävä sopimus korttitapahtumien hyväksymisestä maksuvälineenä pankin tai muun vastaanottopalveluita tarjoavan palveluntarjoajan kanssa. Korttimaksujen vastaanottamista varten tarvittavan ohjeistuksen antaa palveluntarjoaja.

SEPA-suoraveloitus

SEPA-suoraveloituksella laskuttaja voi veloittaa pankkinsa välityksellä laskun summan eräpäivänä suoraan maksajan tililtä koko SEPA-alueella. Veloitus perustuu laskuttajan maksajalta saamaan suoraveloitusvaltuutukseen. Yritys voi sopia palvelusta minkä tahansa laskuttajan palvelua tarjoavan SEPA-alueen pankin kanssa. Myös maksajan on sovittava palvelusta oman pankkinsa kanssa ennen suoraveloitusvaltakirjan antamista laskuttajalle.

Ennen veloitusta laskuttaja lähettää maksajalle ennakkoilmoituksen. Maksajalla on oikeus vaatia maksun palautusta 8 viikon ajan veloituksesta. Maksaja voi myös pyytää pankkiaan asettamaan laskuttajakohtaisia rajoituksia SEPA-suoraveloituksille. SEPA-suoraveloituksesta on olemassa myös vain yritysten väliseen laskutukseen tarkoitettu palvelu.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat