Säästämisen ja sijoittamisen verotus

Ennakoitavalla verotuksella
vahvistetaan kansankapitalismia

Suomalaisia on kannustettava säästämään ja sijoittamaan. Säästöt tasapainottavat velkaantumista. On tärkeää, että ihmisillä on vastuuta omasta taloudestaan. Omaehtoinen säästäminen ja esimerkiksi vanhuuteen varautuminen helpottavat myös yhteiskunnan kustannuspainetta jatkossa.

  • Pitkäjänteinen ja ennustettava verokohtelu on erityisen tärkeää kaikessa sijoitustoiminnassa. Poukkoilevaa veropolitiikkaa sijoittamisessa on vältettävä. Säästämiseen ja sijoittamiseen on kannustettava, eikä tämä tapahdu omistamisen verotuksen kiristyksillä.
  • Suora ja välillinen sijoittaminen täydentävät toisiaan, ja eri sijoitusmuotojen verokohtelun on oltava mahdollisimman yhdenmukaista.  Sijoitustuotteiden verotusta onkin uudistettu vuonna 2019, jolloin eri sijoitusmuotojen välillä verokohtelusta tehtiin mahdollisimman neutraalia. Tarkastelussa olivat esimerkiksi rahastot ja sijoitusvakuutukset ja samalla käyttöön otettiin osakesäästötili. Osakesäästötilin verotus vastaakin juuri sijoitusvakuutusten verotusta.  
  • Myöskään institutionaalisten sijoittajien verotusta ei pidä kiristää. Maksajiksi joutuisivat lopulta rahastosijoittajat, eläkkeen saajat, sekä tieteen ja taiteen tekijät. Verottamalla esimerkiksi rahastoja johtaisivat rahaston tasolla perityt verot sijoittajien kannalta lisäverorasitukseen verrattuna suoriin sijoituksiin.  
  • On viisasta varautua taloudellisesti seniorivaiheen toimintakyvystä huolehtimiseen ja lisääntyvään hoivan tarpeeseen. Lakisääteinen eläketurva kattaa senioriajan peruskulut. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen (eläkevakuutus ja PS-tilit) täydentää taloudellista turvaa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat