Kyberturvallisuus ja tietosuoja

Finanssiliiketoiminta perustuu luottamukseen –
asiakkaiden tietojen turvaaminen on
osa sen varmistamista

Finanssiala ja sen palvelut ovat osa suomalaisen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja siksi houkutteleva kohde tietoverkkojen kautta tapahtuville hyökkäyksille

Finanssiala on saanut parhaat pisteet Huoltovarmuuskeskuksen kyberturvallisuusselvityksessä

Suomalainen finanssiala on ollut edelläkävijä tietosuojassa jo ennen tietosuoja-asetusta (GDPR), joka on vaatinut massiivisia ja kalliita muutoksia tietojärjestelmiin. GDPR:n uudistamisessa ei pidä hötkyillä, vaan sen soveltamisesta on tärkeä hankkia lisäkokemuksia ennen muutoksia

Suomen rahoitusala on tiiviisti integroitunut pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja globaaliin markkinaan, joten varautuminen hybridiuhkiin on tehtävä koko Euroopan laajuisesti. Hybridiuhkiin varautumista on säänneltävä vähintään EU-tasolla ja sääntelyn yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta on huolehdittava tarkoin. 

Kansalliselle lisäsääntelylle ei ole Suomessa tarvetta. On tarkkaan pohdittava, mikä on kaikkia toimialoja koskevan horisontaalisen sääntelyn ja finanssialaa koskevan sektorikohtaisen sääntelyn välinen tasapaino.

Rahoitusala on sitoutunut poikkeusolojen varautumistoimiin yhteistyössä viranomaisten ja muiden elinkeinoelämän sektoreiden kanssa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Mika Linna

Johtava asiantuntija

Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja tietoverkkorikosten torjunta, kyberturvallisuus, finanssialan varautuminen

Lainsäädäntö

Satu Wennberg

Johtava lakimies

Tietosuoja-asiat, sijoittajansuoja, kilpailulainsäädäntö ja EU:n koko finanssialaa koskevat kuluttajansuojahankkeet