Kyberturvallisuus ja tietosuoja

Finanssiliiketoiminta perustuu luottamukseen –
asiakkaiden tietojen turvaaminen on
osa sen varmistamista

  • Finanssiala ja sen palvelut ovat osa suomalaisen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja siksi houkutteleva kohde tietoverkkojen kautta tapahtuville hyökkäyksille
  • Finanssiala on saanut parhaat pisteet Huoltovarmuuskeskuksen kyberturvallisuusselvityksessä
  • Suomalainen finanssiala on ollut edelläkävijä tietosuojassa jo ennen tietosuoja-asetusta (GDPR), joka on vaatinut massiivisia ja kalliita muutoksia tietojärjestelmiin. GDPR:n uudistamisessa ei pidä hötkyillä, vaan sen soveltamisesta on tärkeä hankkia lisäkokemuksia ennen muutoksia
  • Suomen rahoitusala on tiiviisti integroitunut pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja globaaliin markkinaan, joten varautuminen hybridiuhkiin on tehtävä koko Euroopan laajuisesti. Hybridiuhkiin varautumista on säänneltävä vähintään EU-tasolla ja sääntelyn yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta on huolehdittava tarkoin. 
  • Kansalliselle lisäsääntelylle ei ole Suomessa tarvetta. On tarkkaan pohdittava, mikä on kaikkia toimialoja koskevan horisontaalisen sääntelyn ja finanssialaa koskevan sektorikohtaisen sääntelyn välinen tasapaino.
  • Rahoitusala on sitoutunut poikkeusolojen varautumistoimiin yhteistyössä viranomaisten ja muiden elinkeinoelämän sektoreiden kanssa.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat